O nas
Kamil Jurczewski
Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jego praca magisterska, napisana pod kierunkiem sędziego Sądu Najwyższego prof. Krzysztofa Pietrzykowskiego, dotyczyła prawa cywilnego- sposobów ustanowienia odrębnej własności lokalu. Stypendysta Uniwersytetu Wiedeńskiego. Przed założeniem własnej kancelarii, doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanej kancelarii międzynarodowej oraz w wiodących kancelariach krajowych.

W swojej praktyce zawodowej koncentruje się na prawie cywilnym, gospodarczym, ze szczególnym uwzględnienie prawa upadłościowego oraz postępowań dotyczących nieruchomości. Pełnomocnik w licznych postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych. Jest obrońcą w sprawach karnych oraz karnoskarbowych.

adw. Kamil Jurczewski posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim.

Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
Kancelaria RODO
Dla osób prywatnych
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Odrzucenie spadku
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań
Zniesienie współwłasności – Adwokat
Adwokat zasiedzenie
Adwokat podział majątku
Adwokat od alimentów
Kredyty walutowe
Adwokat od spadków
Adwokat od spraw rozwodowych
Adwokat upadłość konsumencka
Adwokat prawo karne
Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa rodzinnego?
Radca prawny nieruchomości
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. nadzw. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan