Dla osób prywatnych

Adwokat prawo karne

Prawo karne

Prawem karnym określa się zbiór przepisów, które jasno definiują czyny zabronione, a także konsekwencje ich popełniania przez obywatela. Tak rozumiane prawo karne charakteryzuje równość, co oznacza, że wszyscy są wobec niego równi.

Ze względu na przedmiot, zasady stosowania oraz wagę czynów zabronionych można dokonać pewnych wyodrębnień w zakresie prawa karnego. Ze względu na kryterium przedmiotu wyróżnia się prawo karne materialne, procesowe i wykonawcze. Ze względu na zasady zastosowania wyróżnia się prawo karne powszechne oraz prawo karne indywidualne. Ze względu na wagę popełnionych czynów zabronionych prawo karne dzieli się na prawo karne dotyczące wykroczeń oraz prawo karne sensu stricto.

Prawo karne: Adwokat o jego funkcjach

Prawo karne pełni liczne funkcje w życiu społecznym. Funkcją nadrzędną prawa karnego jest funkcja sprawiedliwości, której celem jest rozładowywanie negatywnych zjawisk, które pojawiły się w społeczeństwie wskutek doprowadzenia do danego czynu zabronionego.

Drugą ważną funkcją prawa karnego jest funkcja ochronna, której celem jest ochrona interesów poszczególnych podmiotów ujętych w przepisach, jak również ochrona życia i zdrowia obywateli. Naturalną konsekwencją funkcji ochronnej prawa karnego jest jego funkcja gwarancyjna. Prawo karne ma za zadanie zagwarantować jednostce ochronę ze strony władz.

Kolejną funkcją prawa karnego jest funkcja kompensacji, która polega na próbie naprawienia zła wyrządzonego przez czyn zabroniony. Beneficjentem funkcji kompensacji jest osoba, której wyrządzono zło w ramach opisanego czynu zabronionego. Beneficjentem może być również rodzina osoby pokrzywdzonej w wyniku czynu zabronionego.

Ostatnią funkcją prawa karnego jest funkcja prewencyjna, która polega na przeciwdziałaniu postawania czynów zabronionych. Jednym z narzędzi prewencji są kary przewidziane za podejmowanie wykroczeń i czynów zabronionych.

prawo karne warszawa, sprawy karne

Adwokat odpowiada: Dlaczego sprawy karne należy powierzyć ekspertom?

Postępowania z zakresu prawa karnego charakteryzują się wysokim stopniem złożoności. Wynika to przede wszystkim z wagi popełnianych czynów zabronionych, jak również idących za nimi konsekwencjami. Podjęcie decyzji o zasądzeniu kary pozbawienia wolności wymaga od sądu drobiazgowego zbadania sprawy, zapoznania się z materiałem dowodowym oskarżenia i obrony, zeznaniami świadków, a także wzięcia pod uwagę ewentualnych okoliczności łagodzących.

W sytuacji, w której z różnych przyczyn jesteśmy podejrzani lub wręcz oskarżeni o popełnienie czynu zabronionego warto skonsultować się z dobrym adwokatem lub prawnikiem. Adwokat, którego specjalnością jest prawo karne pomoże nam w przygotowaniu linii obrony, a w przypadku stwierdzenia winy uzyskaniu możliwie najniższego wymiaru kary.

Prawo karne i Sprawy karne – Adwokat Warszawa

Prawo karne jest jedną z naszych specjalności, którą stale rozwijamy rozszerzając kompetencje Kancelarii. Prawnicy Kancelarii świadczą pomoc prawną we wszystkich rodzajach oraz  na wszystkich etapach postępowań prokuratorskich oraz sądowych, dotyczących w szczególności:

1. przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu,

2. przestępstw przeciwko mieniu,

3. przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,

4. przestępstw przeciwko rodzinie i opiece,

5. przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej,

6. przestępstw przeciwko ochronie informacji,

7. przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów.

Do skorzystania z profesjonalnej pomocy zachęcamy Klientów z całej Polski. Pozostajemy do Państwa dyspozycji jako doradcy oraz w sytuacjach, w których niezbędny jest adwokat w wyniku tymczasowego aresztowania oraz obrony przed sądami wszystkich instancji. Do kontaktu z Kancelarią adwokacką zapraszamy również rodziny osób podejrzanych i oskarżonych o dopuszczenie się czynów zabronionych. Zapewnimy Państwa najbliższym fachową i rzetelną obsługę na każdym etapie toczącego się postępowania. Wszystkie przekazane nam informacje w toku świadczenia pomocy prawnej podlegają tajemnicy adwokackiej, a co za tym idzie są szczególnie chronione. Działamy nie tylko na terenie Warszawy – zapraszamy klientów z całej Polski.

Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
Kancelaria RODO
Dla osób prywatnych
Kancelaria prawna Żoliborz
Kancelaria prawna Śródmieście
Kancelaria prawna Wola
Kancelaria Prawna Bielany
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Odrzucenie spadku
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań
Zniesienie współwłasności – Adwokat
Adwokat zasiedzenie
Adwokat podział majątku
Adwokat od alimentów
Kredyty walutowe
Adwokat od spadków
Adwokat od spraw rozwodowych
Adwokat upadłość konsumencka
Adwokat prawo karne
Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa rodzinnego?
Radca prawny nieruchomości
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan