Dla osób prywatnych

Adwokat zasiedzenie

Zasiedzenie to instrument prawny definiowany przez kodeks cywilny jako sposób nabycia prawa własności nieruchomości lub rzeczy ruchomych przez osobę, która nimi faktycznie władała przez określony prawem czas, nie będąc ich właścicielem.

Najczęściej przedmiotem zasiedzenia jest nieruchomość. Zasiedzieć można każdą nieruchomość – budynkową, gruntową i lokalową. Przedmiotem zasiedzenia mogą być również niektóre prawa rzeczowe, takie jak służebność przesyłu, służebność gruntowa czy użytkowanie wieczyste.

Adwokat odpowiada: Czym jest zasiedzenie?

Zasiedzenie jest jednym ze sposobów nabycia prawa nieruchomości lub rzeczy ruchomych. W praktyce najwięcej spraw o zasiedzenie dotyczy nieruchomości. W przeciwieństwie do zdecydowanej większości innych sposobów nabycia własności cudzej rzeczy, do zasiedzenia dochodzi nie na mocy zawartej przez strony umowy – kupna czy darowizny – ale na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na skutek upływu czasu.

Czas jest jednym z czynników kluczowych w sprawach o zasiedzenie. Prawo wyróżnia dwa tryby zasiedzenia – zasiedzenie w dobrej i złej wierze. Dobra lub zła wiara w trakcie zasiadywania nieruchomości jest zmienną wpływającą na długość czasu potrzebnego do zasiedzenia.

Okres czasu niezbędny do zasiedzenia nieruchomości jest różny w zależności od tego, czy posiadacz samoistny działał w dobrej, czy w złej wierze i wynosi odpowiednio:

  • – 20 lat w przypadku dobrej wiary,
  • – 30 lat w przypadku złej wiary.
adwokat zasiedzenie warszawa

Postępowanie sądowe w sprawie o zasiedzenie

Do stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości posiadacz musi spełnić dwa podstawowe warunku. Pierwszym jest nieprzerwane posiadanie samoistne nieruchomości. Drugim okres czasu, który wskazaliśmy powyżej. W przypadku spełnienia przez posiadacza samoistnego powyższych warunków, z dniem upływu stosownego terminu posiadacz nabywa prawo własności, a dotychczasowy właściciel traci przysługujące mu dotychczas prawo własności.

Do przejścia własności na podstawie zasiedzenia dochodzi automatycznie. Postanowienie wydane w postępowaniu o zasiedzenie ma charakter deklaratoryjny. Jest to jedynie potwierdzenie, że w pewnym momencie czasu doszło do zasiedzenia na rzecz konkretnej osoby. Powyższe postępowanie służy przede wszystkim temu, żeby posiadacz samoistny uzyskał dokument potwierdzający jego tytuł prawny do danej rzeczy. W przypadku zasiedzenia nieruchomości postanowienie sądu stanowi podstawę do wpisu do księgi wieczystej lub jej założenia.

Co ważne, posiadanie postanowienia sądu jest niezbędne w przypadku obrotu przedmiotem zasiedzenia, czy też realizowania prawa własności w pełnym zakresie (np. do uzyskania pozwolenia na budowę).

Warszawa: Adwokat obsługujący sprawy o zasiedzenie

Zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Adwokaci Kancelarii Prawnej Jurczewski Kępka-Mariański i Wspólnicy przeprowadzili skutecznie wiele spraw o zasiedzenie nieruchomości.  Pomożemy Państwu zarówno w przypadku określenia szans na zasiedzenie danej nieruchomości, jak i w opracowaniu strategii obrony w sprawie zasiedzenia nieruchomości stanowiącej Państwa własność. Działamy nie tylko na terenie Warszawy – zapraszamy klientów z całej Polski

Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
Kancelaria RODO
Dla osób prywatnych
Kancelaria prawna Żoliborz
Kancelaria prawna Śródmieście
Kancelaria prawna Wola
Kancelaria Prawna Bielany
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Odrzucenie spadku
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań
Zniesienie współwłasności – Adwokat
Adwokat zasiedzenie
Adwokat podział majątku
Adwokat od alimentów
Kredyty walutowe
Adwokat od spadków
Adwokat od spraw rozwodowych
Adwokat upadłość konsumencka
Adwokat prawo karne
Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa rodzinnego?
Radca prawny nieruchomości
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan