Dla osób prywatnych

Adwokat od spadków

Prawo spadkowe to gałąź prawa cywilnego regulująca przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela. Oznacza to tyle, że prawo spadkowe określa zasady nabywania praw i obowiązków wynikających z dziedziczenia, w tym:

 • – przedmiot dziedziczenia (to, co dziedziczymy),
 • – osoby uprawnione do dziedziczenia,
 • – osoby uprawnione do nabywania praw związanych ze spadkiem w inny sposób niż w drodze dziedziczenia,
 • – zasady odpowiedzialności za długi spadkowe.

Adwokat do spraw spadkowych wyjaśnia jakie są instytucje prawa spadkowego

Prawo spadkowe określa przede wszystkim zakres uprawnień podlegających dziedziczeniu oraz zasady nabywania praw spadkowych. Obowiązujące przepisy wyróżniają dwa sposoby dziedziczenia – dziedziczenie ustawowe oraz dziedziczenie testamentowe. W przypadku dziedziczenia ustawowego do dziedziczenia dochodzi na mocy samych przepisów prawa spadkowego. Proces dziedziczenia nie wymaga więc żadnej ingerencji spadkodawcy. Dziedziczenie testamentowe to fakultatywny sposób dojścia do spadku, który wymaga od spadkodawcy sporządzenia ważnego testamentu.

Co istotne, w przypadku spadkobierców ustawowych, którzy nie zostali uwzględnieni w testamencie spadkodawcy zastosowanie znajduje instytucja zachowku. Zachowek stanowi swoisty mechanizm ochrony spadkobierców przed całkowicie dowolnym rozporządzeniem majątkiem spadkowym przez przyszłego spadkodawcę.

Wprowadzając instytucję zachowku przepisy prawa spadkowego jasko określają:

 • – krąg osób uprawnionych do otrzymania zachowku,
 • – krąg osób zobowiązanych do zapłaty zachowku,
 • – zasady dziedziczenia zachowku,
 • – wreszcie zasady przedawnienia roszczenia o wypłatę zachowku.

Na chwilę obecną zachowek stanowi istotny element prawa spadkowego, a wraz z coraz większym majątkiem pozostawianym przez spadkobierców sądy w dużych miastach, takich jak Warszawa rozpoznają coraz więcej spraw o zachowek, które nabierają coraz bardziej skomplikowanego charakteru.

Prawo spadkowe a dział spadku

Zapisy prawa spadkowego nie narzucają na spadkobierców obowiązku przeprowadzenia działu majątku spadkowego, którego współwłaścicielami stali się z chwilą otwarcia spadku. Jednakże dział spadku jest rozwiązaniem praktycznym, który pozwala na zakończenie stanu współwłasności, niekiedy znacznie utrudniającego korzystanie z majątku,

W zależności od relacji między spadkobiercami dział spadku może przyjąć formę umownego działu spadku lub działu sądowego. Umowny dział spadku to dział dokonywany na drodze umowy zawartej pomiędzy wszystkimi spadkobiercami. Umowa między spadkobiercami może zostać zawarta w dowolnej formie, chyba że w skład spadku wchodzi nieruchomość. Wówczas konieczne jest dokonanie działu spadku w formie aktu notarialnego.

adwokat od spraw spadkowych, prawo spadkowe kancelaria warszawa

Adwokat od spadków radzi: Kiedy skorzystać z fachowej pomocy?

Adwokat od spraw spadkowych to specjalista, z pomocy którego możemy skorzystać zarówno w kwestiach doradczych, jak i w sytuacji, w której istnieją przesłanki do przypuszczenia, że pozostawiony przez spadkodawcę testament jest nieważny.

Z fachowego wsparcia dobrego adwokata od spraw spadkowych warto skorzystać:

 • – podczas spisywania testamentu,
 • – kiedy nie jesteśmy pewni własnej sytuacji prawnej,
 • – mamy problem z ustaleniem kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia,
 • – chcemy uzyskać stwierdzenie nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,
 • – planujemy przeprowadzić umowny lub sądowy dział spadku,
 • – w sprawach o zachowek (adwokat będzie nas wówczas reprezentował przed sądem).

Prawo spadkowe – Adwokat Warszawa

Kancelaria prawna posiada doświadczenie w obsłudze spraw spadkowych. Naszym Mocodawcom oferujemy pomoc doradczą w kwestiach związanych ze sporządzeniem testamentu oraz w sprawach ubiegania się o prawo do zachowku. Zapewniamy również pomoc w obsłudze spraw o dział spadku. Działamy nie tylko na terenie Warszawy – zapraszamy klientów z całej Polski

Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
Kancelaria RODO
Dla osób prywatnych
Kancelaria prawna Żoliborz
Kancelaria prawna Śródmieście
Kancelaria prawna Wola
Kancelaria Prawna Bielany
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Odrzucenie spadku
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań
Zniesienie współwłasności – Adwokat
Adwokat zasiedzenie
Adwokat podział majątku
Adwokat od alimentów
Kredyty walutowe
Adwokat od spadków
Adwokat od spraw rozwodowych
Adwokat upadłość konsumencka
Adwokat prawo karne
Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa rodzinnego?
Radca prawny nieruchomości
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan