Dla biznesu

Kancelaria RODO

RODO czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej od dnia 25 maja 2018 roku i wiąże wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Kto podlega RODO?

Rozporządzeniu Ogólnemu o Ochronie Danych Osobowych dotyczą każdego przedsiębiorcy, który gromadzi, a później wykorzystuje dane dotyczące osób fizycznych.. Co ważne, postanowienia RODO dotyczą również przedsiębiorstw, które nie mają swojej siedziby w którymś z krajów UE, ale oferują swoje usługi osobom tam mieszkającym. Przepisy są więc wiążące zarówno dla dużych korporacji o zasięgu globalnym, jak również niewielkich przedsiębiorców działających lokalnie.

Wpływ RODO na działanie Twojej firmy

To, jak RODO wpływa na działalność danego przedsiębiorstwa w dużej mierze zależy od jego struktury oraz specyfiki działania. Warto bowiem pamiętać o tym, że ochronie podlegają nie tylko dane osobowe klientów będących osobami fizycznymi, ale również – przykładowo – dane osób starających się o zatrudnienie.

Wraz z wejściem w życie Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych pojawiły się też nowe obowiązki dla Administratorów Danych Osobowych, którzy aktualnie są zobowiązani prowadzić właściwe rejestry i zgłaszać wszelkie incydenty związane z naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych, określanych przez RODO jako takie, które “prowadzą do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych”. Administrator ma 72 godziny od stwierdzenia takiego incydentu na zgłoszenie faktu jego zaistnienia do GIODO. Rozporządzenie wprowadza również wiele nowych uprawnień dla podmiotów, których dane dotyczą, a wśród nich: wzmocnione prawo do wglądu i dostępu do swoich danych, możliwość żądania przeniesienia czy usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”). RODO wprowadza także nowe procedury, wśród których są między innymi privacy by design i privacy by default. Zmiany te wymuszają na Administratorach konieczność wdrożenia zasad prywatności na etapie projektowania, a zasady prywatności powinny stanowić podstawowy element składowy każdego projektu zakładającego przetwarzanie danych osobowych.

kancelaria rodo warszawa, prawnik rodo

Warszawa: Kancelaria RODO

Nasza Kancelaria prawna specjalizuje się w doradztwie oraz obsłudze postępowań z zakresu przetwarzania danych osobowych. Odpowiadając na potrzeby Klienta Biznesowego doradzamy w zakresie wdrożenia oraz utrzymania zgodności z RODO, świadczymy doradztwo indywidualne w ramach specjalistycznych porad z zakresu RODO. Zapewniamy outsourcing funkcji IOD.

Przeprowadzamy audyty zgodności oraz wdrożeń RODO we wszystkich sektorach rynku, w tym:

  1. kompleksowe audyty zgodności z RODO;
  2. audyty częściowe (audyt dokumentacji RODO, audyt działań IOD, audyt poszczególnych obszarów/sektorów, audyty serwisów www oraz aplikacji mobilnych;
  3. wdrożenie zmian wskazanych w wynikach audytu – opracowanie właściwych wewnętrznych procedur związanych z ochroną danych osobowych;

Przygotowujemy dokumentację RODO, w tym m.in.:

  1. politykę prywatności w serwisie internetowym;
  2. politykę ochrony danych osobowych;
  3. politykę retencji danych osobowych w zależności od podstawy prawnej przetwarzania;
  4. procedurę obsługi wniosków podmiotów, których dane dotyczą;
  5. umowy powierzenia przetwarzania danych, rejestru naruszeń ochrony danych osobowych, rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, rejestru kategorii czynności przetwarzania, klauzule informacyjne, klauzule zgody.

Klientów zainteresowanych doradztwem prawnym w zakresie przetwarzania danych osobowych bądź obsługą postępowania będącego wynikiem nieprawidłowego lub niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych zachęcamy do kontaktu. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy we wprowadzeniu skutecznych rozwiązań prawnych w tym zakresie. Działamy nie tylko na terenie Warszawy – zapraszamy klientów z całej Polski

Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
Kancelaria RODO
Dla osób prywatnych
Kancelaria prawna Żoliborz
Kancelaria prawna Śródmieście
Kancelaria prawna Wola
Kancelaria Prawna Bielany
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Odrzucenie spadku
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań
Zniesienie współwłasności – Adwokat
Adwokat zasiedzenie
Adwokat podział majątku
Adwokat od alimentów
Kredyty walutowe
Adwokat od spadków
Adwokat od spraw rozwodowych
Adwokat upadłość konsumencka
Adwokat prawo karne
Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa rodzinnego?
Radca prawny nieruchomości
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan