Dla biznesu

Rynki kapitałowe

Rynkiem kapitałowym określamy segment rynku finansowego, w ramach którego zawierane są transakcje średnio- i długoterminowe instrumentami finansowymi, takimi jak akcje i obligacje. Rynek kapitałowy oddziela od pieniężnego cezura czasowa, a więc termin zapadalności instrumentu finansowego.

Zadaniem tak rozumianego rynku kapitałowego jest zaspakajanie potrzeb kapitałowych przedsiębiorstw. Ze względu na globalny zasięg i rozbudowaną strukturę – akcje spółki mogą nabyć zarówno inwestorzy krajowi, jak i zagraniczni – rynek kapitałowy pozwala zmobilizować duży kapitał, tym samym dostarczając przedsiębiorstwom środki do realizacji nowych inwestycji. Dla inwestorów rynek ten stanowi miejsce lokowania kapitału w papiery wartościowe o różnym poziomie ryzyka, a co za tym idzie różnym poziomie zwrotu z inwestycji.

Obrót instrumentami finansowymi wymaga od emitenta papierów wartościowych bardzo dobrej znajomości obwiązujących przepisów prawa. Przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani pozyskałem kapitału na rozwój firmy poprzez udział w rynku kapitałowym powinni rozważyć skorzystanie z fachowej pomocy, jaką zapewnia wyspecjalizowana Kancelaria Prawna.

Rynki Kapitałowe – Kancelaria Prawna

Klientów zainteresowanych fachową pomocą prawną zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą. Usługi Kancelarii Prawnej Jurczewski Kępka-Mariański i Wspólnicy obejmują doradztwo w zakresie prawa regulującego obrót instrumentami finansowymi i publicznego oferowania papierów wartościowych, w tym w szczególności w zakresie:

  1. wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym oraz w ramach ASO,
  2. bieżącego wsparcia emitentów w funkcjonowaniu w ramach rynku zorganizowanego.

Prawnicy Kancelarii świadczą usługi prawne zarówno na rzecz podmiotów wyspecjalizowanych, jak i emitentów papierów wartościowych, niezwiązanych z rynkiem kapitałowym.

Kancelaria Prawna – Dlaczego warto nam zaufać?

Zespół Kancelarii Prawnej Jurczewski Kępka-Mariański i Wspólnicy posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów zawierających transakcje w ramach rynków kapitałowych – krajowych i zagranicznych. W sposób szczególny wspieramy emitentów papierów wartościowych, jednocześnie oferując doradztwo prawne inwestorom poszukującym okazji do ulokowania środków w akcjach i/lub obligacjach.

To, co nas wyróżnia to:

  • – doskonała znajomość zasad rządzących rynkami kapitałowymi,
  • – indywidualne podejście do każdego klienta,
  • – możliwość skorzystania z usług prawnych i doradczych w ramach stałej współpracy lub pomocy doraźnej,
  • – klarowna i zrozumiała komunikacja z klientem.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że nie musicie Państwo być obeznani z fachową prawniczą terminologią, jak również wszystkimi obowiązującymi przepisami. Dlatego oferujemy kompleksowe wsparcie, w ramach którego w sposób jasny i zrozumiały przekazujemy informacje i odpowiadamy na pytania. Ufamy, iż porzucając prawniczy żargon w komunikacji z Klientem jesteśmy w stanie zapewnić Państwu usługę na jeszcze wyższym poziomie.

Przedsiębiorców zainteresowanych nawiązaniem współpracy z naszą Kancelarią prawną zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy w dostosowaniu zakresu świadczonych usług do Państwa rzeczywistych potrzeb.

Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
Kancelaria RODO
Dla osób prywatnych
Kancelaria prawna Żoliborz
Kancelaria prawna Śródmieście
Kancelaria prawna Wola
Kancelaria Prawna Bielany
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Odrzucenie spadku
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań
Zniesienie współwłasności – Adwokat
Adwokat zasiedzenie
Adwokat podział majątku
Adwokat od alimentów
Kredyty walutowe
Adwokat od spadków
Adwokat od spraw rozwodowych
Adwokat upadłość konsumencka
Adwokat prawo karne
Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa rodzinnego?
Radca prawny nieruchomości
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan