Dla biznesu

Rynki kapitałowe

Rynkiem kapitałowym określamy segment rynku finansowego, w ramach którego zawierane są transakcje średnio- i długoterminowe instrumentami finansowymi, takimi jak akcje i obligacje. Rynek kapitałowy oddziela od pieniężnego cezura czasowa, a więc termin zapadalności instrumentu finansowego.

Zadaniem tak rozumianego rynku kapitałowego jest zaspakajanie potrzeb kapitałowych przedsiębiorstw. Ze względu na globalny zasięg i rozbudowaną strukturę – akcje spółki mogą nabyć zarówno inwestorzy krajowi, jak i zagraniczni – rynek kapitałowy pozwala zmobilizować duży kapitał, tym samym dostarczając przedsiębiorstwom środki do realizacji nowych inwestycji. Dla inwestorów rynek ten stanowi miejsce lokowania kapitału w papiery wartościowe o różnym poziomie ryzyka, a co za tym idzie różnym poziomie zwrotu z inwestycji.

Obrót instrumentami finansowymi wymaga od emitenta papierów wartościowych bardzo dobrej znajomości obwiązujących przepisów prawa. Przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani pozyskałem kapitału na rozwój firmy poprzez udział w rynku kapitałowym powinni rozważyć skorzystanie z fachowej pomocy, jaką zapewnia wyspecjalizowana Kancelaria Prawna.

Rynki Kapitałowe – Kancelaria Prawna

Klientów zainteresowanych fachową pomocą prawną zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą. Usługi Kancelarii Prawnej Jurczewski Kępka-Mariański i Wspólnicy obejmują doradztwo w zakresie prawa regulującego obrót instrumentami finansowymi i publicznego oferowania papierów wartościowych, w tym w szczególności w zakresie:

  1. wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym oraz w ramach ASO,
  2. bieżącego wsparcia emitentów w funkcjonowaniu w ramach rynku zorganizowanego.

Prawnicy Kancelarii świadczą usługi prawne zarówno na rzecz podmiotów wyspecjalizowanych, jak i emitentów papierów wartościowych, niezwiązanych z rynkiem kapitałowym.

Kancelaria Prawna – Dlaczego warto nam zaufać?

Zespół Kancelarii Prawnej Jurczewski Kępka-Mariański i Wspólnicy posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów zawierających transakcje w ramach rynków kapitałowych – krajowych i zagranicznych. W sposób szczególny wspieramy emitentów papierów wartościowych, jednocześnie oferując doradztwo prawne inwestorom poszukującym okazji do ulokowania środków w akcjach i/lub obligacjach.

To, co nas wyróżnia to:

  • – doskonała znajomość zasad rządzących rynkami kapitałowymi,
  • – indywidualne podejście do każdego klienta,
  • – możliwość skorzystania z usług prawnych i doradczych w ramach stałej współpracy lub pomocy doraźnej,
  • – klarowna i zrozumiała komunikacja z klientem.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że nie musicie Państwo być obeznani z fachową prawniczą terminologią, jak również wszystkimi obowiązującymi przepisami. Dlatego oferujemy kompleksowe wsparcie, w ramach którego w sposób jasny i zrozumiały przekazujemy informacje i odpowiadamy na pytania. Ufamy, iż porzucając prawniczy żargon w komunikacji z Klientem jesteśmy w stanie zapewnić Państwu usługę na jeszcze wyższym poziomie.

Przedsiębiorców zainteresowanych nawiązaniem współpracy z naszą Kancelarią prawną zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy w dostosowaniu zakresu świadczonych usług do Państwa rzeczywistych potrzeb.

Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
Kancelaria RODO
Dla osób prywatnych
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Odrzucenie spadku
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań
Zniesienie współwłasności – Adwokat
Adwokat zasiedzenie
Adwokat podział majątku
Adwokat od alimentów
Kredyty walutowe
Adwokat od spadków
Adwokat od spraw rozwodowych
Adwokat upadłość konsumencka
Adwokat prawo karne
Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa rodzinnego?
Radca prawny nieruchomości
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. nadzw. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan