Dla osób prywatnych

Adwokat podział majątku

Zgodnie z art. 30 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd może w wyroku rozwodowym, na wniosek jednego z małżonków podzielić majątek wspólny, jeżeli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Taki podział majątku jest możliwy przede wszystkim w sytuacji, w której byli małżonkowie jeszcze przed zakończeniem małżeństwa osiągnęli porozumienie w zakresie satysfakcjonującego ich podziału majątku wspólnego. W sytuacji, w której obie strony nie są w stanie się porozumieć w tym zakresie, podział majątku po rozwodzie trzeba przeprowadzić w ramach oddzielnego postępowania.

Jak przebiega podział majątku? Ile trwa postępowanie w tej sprawie? Czy sąd może nam narzucić sposób, w jaki mamy się podzielić majątkiem wspólnym?

Adwokat radzi jak przeprowadzić podział majątku

W małżeństwie zasadniczo wyróżnia się:

  • – majątek wspólny,
  • – majątek osobisty męża,
  • – majątek osobisty żony.

Taki stan rzeczy istnieje, jeżeli przyszli małżonkowie nie zmodyfikują zasad ustawowych w drodze umowy zawartej przed notariuszem. Taka umowa może zostać zawarta również w trakcie trwania małżeństwa. Rozdzielność majątkowa w trakcie trwania małżeństwa może stanowić zabezpieczenie majątku współmałżonków prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek. Praktyka ta jest dość częsta i nierzadko może się zdarzyć, że poleci nam ją adwokat specjalizujący się w sprawach z zakresu podziału majątku.

adwokat podział majątku warszawa

Co wchodzi w zakres majątku osobistego małżonków?

Majątek osobisty każdego z małżonków stanowi to, co każdy z nich zgromadził przed ślubem oraz to, co nabył już w czasie małżeństwa poprzez dziedziczenie i darowiznę (jeżeli darczyńca nie postanowił inaczej).

Co wchodzi w zakres majątku wspólnego?

Wszystko to, co małżonkowie nabywają po ślubie, jak również to, co zarabiają, wchodzi do majątku wspólnego, chyba że zgodnie ustalą oni inaczej.

Jak przeprowadzić podział majątku?

Po ustaniu wspólności ustawowej, czy to w wyniku orzeczenia rozwodu czy zawarcia umowy o rozdzielności, majątek wspólny możemy podzielić. Podział majątku polega na wyjściu ze współwłasności, która utworzyła się przez to, że małżonkowie nabywali różne rzeczy – ruchomości i nieruchomości – oraz prawa razem.

Sposobów wyjścia ze współwłasności, a więc podziału majątku jest kilka. Można przyporządkować każdemu z małżonków poszczególne rzeczy, których każde z nich staje się jednym właścicielem. Drugim sposobem jest postanowienie, że jedno z małżonków otrzymuje na wyłączność jakiś składnik majątku, ale musi spłacić drugiego. Trzecim sposobem wyjścia ze współwłasności jest sprzedaż majątku wspólnego i podzielenie uzyskanych pieniędzy między byłych współmałżonków.

Co ważne, niezależnie od trybu postępowania, strony muszą zastanowić się jak chcą podzielić majątek wspólny, co następnie powinno znaleźć odzwierciedlenie we wniosku o podział majątku albo umowie podziałowej.

Podział majątku – Adwokat Warszawa

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią adwokacką. Wykwalifikowany oraz doświadczony adwokat pomoże Państwu w przygotowaniu stosownej dokumentacji oraz sprawnym dopełnieniu wszelkich formalności związanych z podziałem majątku wspólnego. W razie pytań lub wątpliwości nasz Zespół pozostaje do dyspozycji. Działamy nie tylko na terenie Warszawy – zapraszamy klientów z całej Polski. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą adwokata od spraw rozwodowych!

Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
Kancelaria RODO
Dla osób prywatnych
Kancelaria prawna Żoliborz
Kancelaria prawna Śródmieście
Kancelaria prawna Wola
Kancelaria Prawna Bielany
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Odrzucenie spadku
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań
Zniesienie współwłasności – Adwokat
Adwokat zasiedzenie
Adwokat podział majątku
Adwokat od alimentów
Kredyty walutowe
Adwokat od spadków
Adwokat od spraw rozwodowych
Adwokat upadłość konsumencka
Adwokat prawo karne
Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa rodzinnego?
Radca prawny nieruchomości
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan