Dla biznesu

Nieruchomości komercyjne

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w obszarze prawa nieruchomości komercyjnych we wszystkich segmentach rynku oraz dla wszelkich kategorii nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości mieszkaniowych oraz biurowych, w zakresie:

  1. obsługi prawnej transakcji nabycia i sprzedaży,
  2. obsługi prawnej transakcji najmu i dzierżawy,
  3. prowadzenia audytów nieruchomości,
  4. wsparcia prawnego w realizacji inwestycji,
  5. obsługi prawnej we wszystkich zakresach dotyczących zarządzania nieruchomościami,
  6. reprezentacji w sporach sądowych i arbitrażowych dotyczących nieruchomości.

Nasze doświadczenie obejmuje współpracę z klientami o zróżnicowanym profilu, w tym z: deweloperami, podmiotami inwestującymi w nieruchomości użytkowane na potrzeby własnej działalności gospodarczej oraz wyspecjalizowanymi podmiotami prowadzącymi działalność w obszarze handlu nieruchomościami.

Kancelaria współpracuje ze sprawdzonymi rzeczoznawcami majątkowymi.

Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
Kancelaria RODO
Dla osób prywatnych
Kancelaria prawna Żoliborz
Kancelaria prawna Śródmieście
Kancelaria prawna Wola
Kancelaria Prawna Bielany
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Odrzucenie spadku
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań
Zniesienie współwłasności – Adwokat
Adwokat zasiedzenie
Adwokat podział majątku
Adwokat od alimentów
Kredyty walutowe
Adwokat od spadków
Adwokat od spraw rozwodowych
Adwokat upadłość konsumencka
Adwokat prawo karne
Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa rodzinnego?
Radca prawny nieruchomości
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan