Dla biznesu

Nieruchomości komercyjne

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w obszarze prawa nieruchomości komercyjnych we wszystkich segmentach rynku oraz dla wszelkich kategorii nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości mieszkaniowych oraz biurowych, w zakresie:

  1. obsługi prawnej transakcji nabycia i sprzedaży,
  2. obsługi prawnej transakcji najmu i dzierżawy,
  3. prowadzenia audytów nieruchomości,
  4. wsparcia prawnego w realizacji inwestycji,
  5. obsługi prawnej we wszystkich zakresach dotyczących zarządzania nieruchomościami,
  6. reprezentacji w sporach sądowych i arbitrażowych dotyczących nieruchomości.

Nasze doświadczenie obejmuje współpracę z klientami o zróżnicowanym profilu, w tym z: deweloperami, podmiotami inwestującymi w nieruchomości użytkowane na potrzeby własnej działalności gospodarczej oraz wyspecjalizowanymi podmiotami prowadzącymi działalność w obszarze handlu nieruchomościami.

Kancelaria współpracuje ze sprawdzonymi rzeczoznawcami majątkowymi.

Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
Kancelaria RODO
Dla osób prywatnych
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Odrzucenie spadku
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań
Zniesienie współwłasności – Adwokat
Adwokat zasiedzenie
Adwokat podział majątku
Adwokat od alimentów
Kredyty walutowe
Adwokat od spadków
Adwokat od spraw rozwodowych
Adwokat upadłość konsumencka
Adwokat prawo karne
Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa rodzinnego?
Radca prawny nieruchomości
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. nadzw. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan