O nas
Martyna B. Szczygielska
Adwokat

Absolwentka Akademii Arbitrażu organizowanej przez ECA, doktorantka w Katedrze Prawa Handlowego (Instytut Prawa Cywilnego) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka studiów magisterskich na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską pt. „Zabezpieczenie powództwa o wyłączenie wspólnika poprzez zawieszenie w wykonywaniu praw udziałowych” napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Katarzyny Bilewskiej. Martyna B. Szczygielska specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie handlowym, prawie papierów wartościowych, prowadząc obsługę w tym zakresie podmiotów krajowych oraz zagranicznych. Jej doświadczenie obejmuje przygotowywanie umów, opinii prawnych, memorandów, uczestniczenie w transakcjach fuzji i przejęć, jak również mediacjach z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Pomaga również przy sporządzaniu analiz due dilligence dotyczących spraw korporacyjnych oraz nieruchomościowych.

Adw. Martyna B. Szczygielska posługuje się językiem angielskim.

Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
Kancelaria RODO
Dla osób prywatnych
Kancelaria prawna Żoliborz
Kancelaria prawna Śródmieście
Kancelaria prawna Wola
Kancelaria Prawna Bielany
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Odrzucenie spadku
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań
Zniesienie współwłasności – Adwokat
Adwokat zasiedzenie
Adwokat podział majątku
Adwokat od alimentów
Kredyty walutowe
Adwokat od spadków
Adwokat od spraw rozwodowych
Adwokat upadłość konsumencka
Adwokat prawo karne
Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa rodzinnego?
Radca prawny nieruchomości
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan