Nasze specjalizacje
Co robimy
Zakres świadczonej przez nas pomocy prawnej wyznaczony jest z jednej strony przez zapotrzebowanie naszych Mocodawców, zaś z drugiej strony przez doświadczenie- zakończone sukcesami sprawy oraz projekty. Nasze dotychczasowe działania pokazują, iż jesteśmy w stanie szybko oraz kreatywnie, z korzyścią dla naszych Mocodawców, opanować także nowe zagadnienia pojawiające się w toku świadczenia pomocy prawnej. W zaprezentowanym zestawieniu, wskazujemy jednakże obszary specjalizacji- problematykę prawną, z którą w naszej praktyce dotychczas spotykaliśmy się najczęściej
Dla biznesu
Dla osób prywatnych
Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
Kancelaria RODO
Dla osób prywatnych
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Odrzucenie spadku
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań
Zniesienie współwłasności – Adwokat
Adwokat zasiedzenie
Adwokat podział majątku
Adwokat od alimentów
Kredyty walutowe
Adwokat od spadków
Adwokat od spraw rozwodowych
Adwokat upadłość konsumencka
Adwokat prawo karne
Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa rodzinnego?
Radca prawny nieruchomości
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. nadzw. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan