Nasze specjalizacje
Co robimy
Zakres świadczonej przez nas pomocy prawnej wyznaczony jest z jednej strony przez zapotrzebowanie naszych Mocodawców, zaś z drugiej strony przez doświadczenie- zakończone sukcesami sprawy oraz projekty. Nasze dotychczasowe działania pokazują, iż jesteśmy w stanie szybko oraz kreatywnie, z korzyścią dla naszych Mocodawców, opanować także nowe zagadnienia pojawiające się w toku świadczenia pomocy prawnej. W zaprezentowanym zestawieniu, wskazujemy jednakże obszary specjalizacji- problematykę prawną, z którą w naszej praktyce dotychczas spotykaliśmy się najczęściej
Dla biznesu
Dla osób prywatnych
Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
Kancelaria RODO
Dla osób prywatnych
Kancelaria prawna Żoliborz
Kancelaria prawna Śródmieście
Kancelaria prawna Wola
Kancelaria Prawna Bielany
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Odrzucenie spadku
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań
Zniesienie współwłasności – Adwokat
Adwokat zasiedzenie
Adwokat podział majątku
Adwokat od alimentów
Kredyty walutowe
Adwokat od spadków
Adwokat od spraw rozwodowych
Adwokat upadłość konsumencka
Adwokat prawo karne
Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa rodzinnego?
Radca prawny nieruchomości
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan