Dla biznesu

Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi

Procesy sądowe, spory sądowe, postępowania sądowe – tymi określeniami nazywamy postępowania odbywające się przed niezawisłymi i niezależnymi organami, a więc sądami. Ze względu na charakter i/lub przedmiot sporu możemy wyróżnić kilka rodzajów postępowań sądowych:

 • – postępowania cywilne,
 • – postępowania karne,
 • – postępowania administracyjnosądowe,
 • – postępowania egzekucyjne,
 • – postępowania w sprawach o wykroczenia.

Szczególny charakter przybierają spory sądowe pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Są to postępowania, w których stronami nie są osoby prywatne, a firmy niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. Obsługa sporów sądowych pomiędzy podmiotami gospodarczymi może, ale nie musi, wchodzić w zakres obsługi korporacyjnej spółek lub też stanowić naturalne przedłużenie tejże obsługi.

Procesy i spory sądowe – Obsługa w zakresie rozwiązywania sporów pomiędzy podmiotami gospodarczymi

Odpowiadając na zróżnicowane potrzeby i oczekiwania Klienta Biznesowego działająca na terenie miasta Warszawa Kancelaria Prawna Jurczewski Kępka-Mariański i Wspólnicy świadczy kompleksową obsługę w zakresie rozwiązywania sporów pomiędzy podmiotami gospodarczymi – w postępowaniach sądowych oraz w arbitrażu.

Czym jest arbitraż? Jakie są jego cechy?

Arbitraż to metoda rozwiązywania sporów prawnych bez udziału sądu powszechnego, w której kompetencje sądu powierza się bezstronnemu specjaliście. Z perspektywy wielu Mocodawców reprezentujących różne branże i gałęzie biznesu arbitraż stanowi atrakcyjną alternatywę dla procesu sądowego.

Arbitraż cechuje się:

 • – niższymi kosztami,
 • – szybkim działaniem,
 • – poufnością (spory sądowe w sądach gospodarczych są jawne, co może działać na niekorzyść dalszych interesów Mocodawcy),
 • – fachowym przygotowaniem arbitra.

Arbitrzy są zazwyczaj rekrutowani z grona przedstawicieli danej dziedziny, co pozwala na fachową ocenę sytuacji i rzeczowe rozstrzygnięcie sporu. Aby spór mógł zostać rozstrzygnięty przez arbitraż, strony stosunku prawnego muszą wyrazić na to zgodę. Zgoda powinna być zawarta w formie umowy o arbitraż lub klauzuli w umowie łączącej strony, zwanych zapisem na sąd polubowny.

Spory sądowe a negocjacje

Alternatywą dla procesu sądowego i arbitrażowego mogą być negocjacje. Negocjacje służą osiągnięciu takiego stanu rzeczy, w którym strony o częściowo rozbieżnych, a częściowo zbieżnych interesach dążą do osiągnięcia porozumienia. Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje negocjacji:

 • – negocjacje zwyczajne,
 • – negocjacje handlowe,
 • – negocjacje prawne.

Prawnicy Kancelarii legitymują się znacznym doświadczeniem oraz licznymi sukcesami w reprezentowaniu klientów w procesach przed sądami powszechnymi oraz w arbitrażu.

Starając się każdorazowo działać w jak najlepszym interesie naszych Klientów Kancelaria zapewnia również obsługę na etapie przedsądowym – w negocjacjach mających służyć rozwiązaniu sporu bez konieczności występowania z powództwem, w sprawach w których możliwe jest zawarcie ugody.

Przedsiębiorców poszukujących wsparcia w zakresie obsługi sporów i postępowań sądowych zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą, a w razie pytań lub wątpliwości do kontaktu. Jesteśmy Zespołem wykwalifikowanych i doświadczonych prawników. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie postępowania.

Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
Kancelaria RODO
Dla osób prywatnych
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Odrzucenie spadku
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań
Zniesienie współwłasności – Adwokat
Adwokat zasiedzenie
Adwokat podział majątku
Adwokat od alimentów
Kredyty walutowe
Adwokat od spadków
Adwokat od spraw rozwodowych
Adwokat upadłość konsumencka
Adwokat prawo karne
Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa rodzinnego?
Radca prawny nieruchomości
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. nadzw. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan