Dla biznesu

Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi

Procesy sądowe, spory sądowe, postępowania sądowe – tymi określeniami nazywamy postępowania odbywające się przed niezawisłymi i niezależnymi organami, a więc sądami. Ze względu na charakter i/lub przedmiot sporu możemy wyróżnić kilka rodzajów postępowań sądowych:

 • – postępowania cywilne,
 • – postępowania karne,
 • – postępowania administracyjnosądowe,
 • – postępowania egzekucyjne,
 • – postępowania w sprawach o wykroczenia.

Szczególny charakter przybierają spory sądowe pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Są to postępowania, w których stronami nie są osoby prywatne, a firmy niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. Obsługa sporów sądowych pomiędzy podmiotami gospodarczymi może, ale nie musi, wchodzić w zakres obsługi korporacyjnej spółek lub też stanowić naturalne przedłużenie tejże obsługi.

Procesy i spory sądowe – Obsługa w zakresie rozwiązywania sporów pomiędzy podmiotami gospodarczymi

Odpowiadając na zróżnicowane potrzeby i oczekiwania Klienta Biznesowego działająca na terenie miasta Warszawa Kancelaria Prawna Jurczewski Kępka-Mariański i Wspólnicy świadczy kompleksową obsługę w zakresie rozwiązywania sporów pomiędzy podmiotami gospodarczymi – w postępowaniach sądowych oraz w arbitrażu.

Czym jest arbitraż? Jakie są jego cechy?

Arbitraż to metoda rozwiązywania sporów prawnych bez udziału sądu powszechnego, w której kompetencje sądu powierza się bezstronnemu specjaliście. Z perspektywy wielu Mocodawców reprezentujących różne branże i gałęzie biznesu arbitraż stanowi atrakcyjną alternatywę dla procesu sądowego.

Arbitraż cechuje się:

 • – niższymi kosztami,
 • – szybkim działaniem,
 • – poufnością (spory sądowe w sądach gospodarczych są jawne, co może działać na niekorzyść dalszych interesów Mocodawcy),
 • – fachowym przygotowaniem arbitra.

Arbitrzy są zazwyczaj rekrutowani z grona przedstawicieli danej dziedziny, co pozwala na fachową ocenę sytuacji i rzeczowe rozstrzygnięcie sporu. Aby spór mógł zostać rozstrzygnięty przez arbitraż, strony stosunku prawnego muszą wyrazić na to zgodę. Zgoda powinna być zawarta w formie umowy o arbitraż lub klauzuli w umowie łączącej strony, zwanych zapisem na sąd polubowny.

Spory sądowe a negocjacje

Alternatywą dla procesu sądowego i arbitrażowego mogą być negocjacje. Negocjacje służą osiągnięciu takiego stanu rzeczy, w którym strony o częściowo rozbieżnych, a częściowo zbieżnych interesach dążą do osiągnięcia porozumienia. Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje negocjacji:

 • – negocjacje zwyczajne,
 • – negocjacje handlowe,
 • – negocjacje prawne.

Prawnicy Kancelarii legitymują się znacznym doświadczeniem oraz licznymi sukcesami w reprezentowaniu klientów w procesach przed sądami powszechnymi oraz w arbitrażu.

Starając się każdorazowo działać w jak najlepszym interesie naszych Klientów Kancelaria zapewnia również obsługę na etapie przedsądowym – w negocjacjach mających służyć rozwiązaniu sporu bez konieczności występowania z powództwem, w sprawach w których możliwe jest zawarcie ugody.

Przedsiębiorców poszukujących wsparcia w zakresie obsługi sporów i postępowań sądowych zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą, a w razie pytań lub wątpliwości do kontaktu. Jesteśmy Zespołem wykwalifikowanych i doświadczonych prawników. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie postępowania.

Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
Kancelaria RODO
Dla osób prywatnych
Kancelaria prawna Żoliborz
Kancelaria prawna Śródmieście
Kancelaria prawna Wola
Kancelaria Prawna Bielany
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Odrzucenie spadku
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań
Zniesienie współwłasności – Adwokat
Adwokat zasiedzenie
Adwokat podział majątku
Adwokat od alimentów
Kredyty walutowe
Adwokat od spadków
Adwokat od spraw rozwodowych
Adwokat upadłość konsumencka
Adwokat prawo karne
Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa rodzinnego?
Radca prawny nieruchomości
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan