Dla biznesu

Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa zamówień publicznych obejmującą doradztwo dla wykonawców.

W ramach wsparcia wykonawców Kancelaria świadczy następujące usługi:

na etapie złożenia oferty:

  1. przeprowadzenie analizy dokumentacji przetargowej (specyfikacji istotnych warunków zamówienia) w tym pod kątem możliwości wzięcia udziału w procesie przetargowym i złożenia oferty,
  2. wsparcie w kontaktach z zamawiającym,
  3. wsparcie w przygotowaniu i złożeniu oferty

na etapie od złożenia oferty do momentu wyboru najkorzystniejszej oferty:

  1. wsparcie w kontaktach z zamawiającym w tym w szczególności w zakresie składania wyjaśnień oraz dodatkowych dokumentów,
  2. sporządzanie wniosków i pism w trakcie trwania przetargu,
  3. badanie i ocena ofert złożonych przez pozostałych uczestników przetargu, w tym w szczególności pod kątem ich zgodności z wymaganiami ogłoszenia o zamówieniu,

na etapie postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą:

  1. przygotowanie odwołania od wyboru oferty przez Zamawiającego – w zależności od wyniku przetargu,
  2. reprezentowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą,
  3. sporządzanie wniosków i pism w trakcie trwania postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą.
Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
Kancelaria RODO
Dla osób prywatnych
Kancelaria prawna Żoliborz
Kancelaria prawna Śródmieście
Kancelaria prawna Wola
Kancelaria Prawna Bielany
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Odrzucenie spadku
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań
Zniesienie współwłasności – Adwokat
Adwokat zasiedzenie
Adwokat podział majątku
Adwokat od alimentów
Kredyty walutowe
Adwokat od spadków
Adwokat od spraw rozwodowych
Adwokat upadłość konsumencka
Adwokat prawo karne
Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa rodzinnego?
Radca prawny nieruchomości
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan