Dla osób prywatnych

Prawnik od spraw komorniczych

Aktywnie prowadzona egzekucja komornicza w większości przypadków oznacza utratę części lub całości majątku. Nie jest to jednak warunek. Prawnik od spraw komorniczych zapewnia ochronę dłużnika, której nadrzędnym celem jest kompleksowe rozwiązanie powstałych problemów, a nie wyłącznie łagodzenie skutków działań komorniczych.

Kancelaria Prawna Jurczewski Kępka-Mariański i Wspólnicy oferuje kompleksową obsługę w zakresie pomocy w oddłużaniu na etapie egzekucyjnym. Prowadzimy czynności oddłużania, których celem jest ochrona majątku dłużnika w obliczu aktywnie prowadzonej egzekucji komorniczej. Do współpracy zapraszamy w szczególności Klientów z terenu miasta Warszawa – tutaj mieści się siedziba Kancelarii. Działamy również w innych lokalizacjach na terenie całego kraju.

Skuteczna ochrona dłużnika: Na czym polega?


Możliwość zapewnienia skutecznej ochrony przed komornikiem występuje w kilku przypadkach. Warunkiem nie jest skarga na czynności komornika, ale to, jak wykonuje on powierzone mu zadanie oraz to, kiedy dłużnik dowiaduje się o prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym. Prawnik do spraw komorniczych może podjąć działania w sytuacji, w której:

  • dochodzi do nagłego zajęcia konta bakowego, wynagrodzenia za pracę czy renty lub emerytury,
  • dłużnik dowiaduje się o prowadzonej egzekucji komorniczej dopiero od komornika sądowego.

W zależności od sytuacji pomoc prawnika zmierza do:

  • umorzenia egzekucji komorniczej,
  • odzyskania pieniędzy zabranych przez komornika,
  • uzyskania odszkodowania (za skuteczna sprzedaż ruchomości lub nieruchomości należących do dłużnika).

Jednocześnie w sytuacji, w której nie występują przesłanki do umorzenia egzekucji komorniczej prawnik do spraw komorniczych prowadzi działania zmierzające do minimalizacji negatywnych skutków egzekucji komorniczej oraz windykacji. Działania z zakresu ochrony przed komornikiem mają na celu przede wszystkim:

  • ochronę wynagrodzenia – gwarancja zabezpieczenia wynagrodzenia za świadczoną pracę jako środków koniecznych do godnej egzystencji klienta,
  • ochronę majątku – zabezpieczenie dóbr będących w posiadaniu klienta przed ich przejęciem w ramach egzekucji komorniczej.

Ochrona przed komornikiem: Co w sytuacji, w której nie można umorzyć egzekucji komorniczej?

W pierwszej kolejności prawnik od spraw komorniczych sprawdza, czy istnieją przesłanki umożliwiające umorzenie egzekucji komorniczej i tym samym, zawarcie porozumienia z wierzycielem w zakresie spłaty zadłużenia na dogodnych dla dłużnika warunkach. Jeśli takowe nie występują, prawnik zapewnia fachową reprezentację klienta. Prowadzi negocjacje z wierzycielami oraz  z komornikiem. Jego działania mają na celu:

  • zmniejszenie wysokości zobowiązań wobec wierzycieli,
  • przeciwdziałanie wszczęciu postępowania komorniczego,
  • nadzór i opiekę prawną nad całym procesem.

Prawnik od spraw komorniczych Warszawa

Profesjonalna ochrona dłużnika ma na celu pomoc w wychodzeniu z problemów finansowych w sposób korzystny dla obu stron postępowania. Realizowane przez Kancelarię Prawną działania zmierzają do stworzenia warunków dogodnych do spłaty zadłużenia w sposób, który zapewnia godną egzystencję klienta i jednocześnie nie godzi w interesy wierzyciela. Klientów zainteresowanych pomocą w zakresie ochrony przed komornikiem zachęcamy do kontaktu. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania i dokonamy wstępnej oceny Państwa sytuacji tak, aby zaproponować najbardziej korzystne kroki prawne.

Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
Kancelaria RODO
Dla osób prywatnych
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Odrzucenie spadku
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań
Zniesienie współwłasności – Adwokat
Adwokat zasiedzenie
Adwokat podział majątku
Adwokat od alimentów
Kredyty walutowe
Adwokat od spadków
Adwokat od spraw rozwodowych
Adwokat upadłość konsumencka
Adwokat prawo karne
Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa rodzinnego?
Radca prawny nieruchomości
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. nadzw. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan