Dla osób prywatnych

Prawnik od spraw komorniczych

Aktywnie prowadzona egzekucja komornicza w większości przypadków oznacza utratę części lub całości majątku. Nie jest to jednak warunek. Prawnik od spraw komorniczych zapewnia ochronę dłużnika, której nadrzędnym celem jest kompleksowe rozwiązanie powstałych problemów, a nie wyłącznie łagodzenie skutków działań komorniczych.

Kancelaria Prawna Jurczewski Kępka-Mariański i Wspólnicy oferuje kompleksową obsługę w zakresie pomocy w oddłużaniu na etapie egzekucyjnym. Prowadzimy czynności oddłużania, których celem jest ochrona majątku dłużnika w obliczu aktywnie prowadzonej egzekucji komorniczej. Do współpracy zapraszamy w szczególności Klientów z terenu miasta Warszawa – tutaj mieści się siedziba Kancelarii. Działamy również w innych lokalizacjach na terenie całego kraju.

Skuteczna ochrona dłużnika: Na czym polega?


Możliwość zapewnienia skutecznej ochrony przed komornikiem występuje w kilku przypadkach. Warunkiem nie jest skarga na czynności komornika, ale to, jak wykonuje on powierzone mu zadanie oraz to, kiedy dłużnik dowiaduje się o prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym. Prawnik do spraw komorniczych może podjąć działania w sytuacji, w której:

  • dochodzi do nagłego zajęcia konta bakowego, wynagrodzenia za pracę czy renty lub emerytury,
  • dłużnik dowiaduje się o prowadzonej egzekucji komorniczej dopiero od komornika sądowego.

W zależności od sytuacji pomoc prawnika zmierza do:

  • umorzenia egzekucji komorniczej,
  • odzyskania pieniędzy zabranych przez komornika,
  • uzyskania odszkodowania (za skuteczna sprzedaż ruchomości lub nieruchomości należących do dłużnika).

Jednocześnie w sytuacji, w której nie występują przesłanki do umorzenia egzekucji komorniczej prawnik do spraw komorniczych prowadzi działania zmierzające do minimalizacji negatywnych skutków egzekucji komorniczej oraz windykacji. Działania z zakresu ochrony przed komornikiem mają na celu przede wszystkim:

  • ochronę wynagrodzenia – gwarancja zabezpieczenia wynagrodzenia za świadczoną pracę jako środków koniecznych do godnej egzystencji klienta,
  • ochronę majątku – zabezpieczenie dóbr będących w posiadaniu klienta przed ich przejęciem w ramach egzekucji komorniczej.

Ochrona przed komornikiem: Co w sytuacji, w której nie można umorzyć egzekucji komorniczej?

W pierwszej kolejności prawnik od spraw komorniczych sprawdza, czy istnieją przesłanki umożliwiające umorzenie egzekucji komorniczej i tym samym, zawarcie porozumienia z wierzycielem w zakresie spłaty zadłużenia na dogodnych dla dłużnika warunkach. Jeśli takowe nie występują, prawnik zapewnia fachową reprezentację klienta. Prowadzi negocjacje z wierzycielami oraz  z komornikiem. Jego działania mają na celu:

  • zmniejszenie wysokości zobowiązań wobec wierzycieli,
  • przeciwdziałanie wszczęciu postępowania komorniczego,
  • nadzór i opiekę prawną nad całym procesem.

Prawnik od spraw komorniczych Warszawa

Profesjonalna ochrona dłużnika ma na celu pomoc w wychodzeniu z problemów finansowych w sposób korzystny dla obu stron postępowania. Realizowane przez Kancelarię Prawną działania zmierzają do stworzenia warunków dogodnych do spłaty zadłużenia w sposób, który zapewnia godną egzystencję klienta i jednocześnie nie godzi w interesy wierzyciela. Klientów zainteresowanych pomocą w zakresie ochrony przed komornikiem zachęcamy do kontaktu. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania i dokonamy wstępnej oceny Państwa sytuacji tak, aby zaproponować najbardziej korzystne kroki prawne.

Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
Kancelaria RODO
Dla osób prywatnych
Kancelaria prawna Żoliborz
Kancelaria prawna Śródmieście
Kancelaria prawna Wola
Kancelaria Prawna Bielany
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Odrzucenie spadku
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań
Zniesienie współwłasności – Adwokat
Adwokat zasiedzenie
Adwokat podział majątku
Adwokat od alimentów
Kredyty walutowe
Adwokat od spadków
Adwokat od spraw rozwodowych
Adwokat upadłość konsumencka
Adwokat prawo karne
Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa rodzinnego?
Radca prawny nieruchomości
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan