Dla osób prywatnych

Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań

Skuteczne dochodzenie odszkodowań jest czasochłonne, a nierzadko trudne. Wynika to z faktu, iż działalność zakładów ubezpieczeń – podobnie jak innych podmiotów gospodarczych – ukierunkowana jest na maksymalizację zysków i minimalizację strat. Wypłata odszkodowania jest z perspektywy zakładu ubezpieczeń kosztem. Dlatego też, każdy zakład ubezpieczeń w pierwszej kolejności ustala, czy nie zachodzą przesłanki do odmowy uznania roszczeń poszkodowanego. Jeśli takowych nie ma, ubezpieczyciel bardzo często podejmuje działania, których celem jest utrudnienie uzyskania należytego odszkodowania. Jako poszkodowany możesz nie dysponować wiedzą wystarczającą do skutecznego dochodzenia rekompensaty, która jest adekwatna do poniesionej szkody i doznanych cierpień. Pomoże Ci w tym adwokat doświadczony w branży ubezpieczeniowej i odszkodowawczej.

Kancelaria Prawna Jurczewski Kępka-Mariański i Wspólnicy zapewnia fachową i kompleksową pomoc w uzyskaniu odszkodowania z ubezpieczenia. Klientów reprezentujemy w powstępowaniach przedsądowych i sądowych. Dochodzimy wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia od towarzystw ubezpieczeniowych i innych podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody. Posiadamy szeroką wiedzę teoretyczną, która poparta bogatym doświadczeniem zapewnia wysoką skuteczność działań. Do współpracy zachęcamy przede wszystkim Klientów z terenu miasta Warszawa, przy czym działalność Kancelarii Prawnej nie ogranicza się wyłącznie do terytorium aglomeracji.

Kompleksowa pomoc w uzyskaniu odszkodowania z ubezpieczenia

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej i posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa ubezpieczeniowego. To pozwala nam na skuteczne dochodzenie odszkodowań, jak również oferowanie doradztwa ubezpieczeniowego. Na przestrzeni wieloletniej działalności pomogliśmy wielu osobom w uzyskaniu odszkodowania z ubezpieczenia.

W jakich sprawach może pomóc nasz adwokat? Odszkodowania przyjmują różną postać – jednorazowej wypłaty środków, renty. Nasi adwokaci i prawnicy posiadają doświadczenie w zakresie szerokiego wachlarza postępowań odszkodowawczych z tytułu m.in.:

  • szkód osobowych i rzeczowych powstałych w wyniku wypadków komunikacyjnych,
  • szkód powstałych w wynik wypadków przy wykonywaniu pracy,
  • błędów lekarskich i medycznych,
  • szkód wyrządzonych przez podmioty profesjonalne,
  • szkód wynikających ze zdarzeń losowych (powodzie, pożary, wichury).

Dochodzenie odszkodowań: Co obejmuje?

Dochodzenie odszkodowań to skomplikowany proces, w ramach którego działalność Kancelarii Prawnej może obejmować szereg zadań. Do podstawowych zalicza się:

  • analizę i ocenę wypadku ubezpieczeniowego, pozyskanie dokumentacji i zgłoszenie roszczenia podmiotowi zobowiązanemu do naprawienia szkody,
  • sporządzanie pism,
  • sporządzanie i weryfikacja wycen, kosztorysów porównawczych, operatów szacunkowych wykazujących faktycznie poniesioną szkodę,
  • negocjacje i zawieranie ugód,
  • reprezentowanie poszkodowanego w postępowaniach przedsądowych i sądowych.

Co ważne, pomoc prawna obejmuje również doradztwo na etapie zawierania umów ubezpieczeniowych. Adwokat wyspecjalizowany w branży ubezpieczeniowej i odszkodowawczej może wykonać analizę zawartej umowy ubezpieczenia i wskazać obszary wymagające rozszerzenia ochrony, jak również podjąć negocjację w zakładem ubezpieczeń w celu poprawy warunków posiadanej przez Klienta polisy.

Adwokat odszkodowania – Warszawa

Jeśli zostałeś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym, przy pracy, na skutek zaniedbania zarządcy nieruchomości, błędu lekarskiego i medycznego lub innego zdarzenia szkodowego lub też uszkodzeniu uległ Twój pojazd, nieruchomość lub inne mienie należy Ci się stosowna rekompensata. Klientów zainteresowanych uzyskaniem pomocy w postępowaniu odszkodowawczym zachęcamy do kontaktu. Nasz adwokat odpowie na wszystkie pytania i pomoże w ustaleniu kolejnych działań.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą radcy prawnego nieruchomości!

Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
Kancelaria RODO
Dla osób prywatnych
Kancelaria prawna Żoliborz
Kancelaria prawna Śródmieście
Kancelaria prawna Wola
Kancelaria Prawna Bielany
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Odrzucenie spadku
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań
Zniesienie współwłasności – Adwokat
Adwokat zasiedzenie
Adwokat podział majątku
Adwokat od alimentów
Kredyty walutowe
Adwokat od spadków
Adwokat od spraw rozwodowych
Adwokat upadłość konsumencka
Adwokat prawo karne
Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa rodzinnego?
Radca prawny nieruchomości
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan