Dla osób prywatnych

Odrzucenie spadku

Mianem spadku określamy ogół praw i obowiązków zmarłego o charakterze cywilnoprawnym. Z chwilą jego śmierci prawa i obowiązki majątkowe przechodzą na spadkobierców ustawowych bądź testamentowych. Spadkobiercą może być jedna lub kilka osób. Zgodnie z Kodeksem cywilnym spadkobierca nabywa spadek z chwilą jego otwarcia. Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy.

Powołanie do spadku nie zawsze oznacza wzbogacenie się spadkobierców. Masa spadkowa może obejmować także długi, za które po przyjęciu spadku odpowiada spadkobierca. Co zrobić w takiej sytuacji? Jedną z możliwości jest odrzucenie spadku.

Co warto wiedzieć o procedurze odrzucenia spadku?

Zgodnie z art. 1012 Kodeksu cywilnego spadkobierca może:

 • przyjąć spadek wprost, a więc bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe,
 • przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, a więc z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe,
 • odrzucić spadek.

Przyjęcie spadku następuje z mocy prawa. Oznacza to, że spadkobierca nie musi składać żadnego oświadczenia, aby przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Przyjęcie spadku wprost wymaga już złożenia oświadczenia. Podobnie sprawy mają się w przypadku odrzucenia spadku. Oświadczenie o odrzuceniu spadku musi zostać złożone w przewidzianym przez ustawę terminie. Można je złożyć przed notariuszem lub przed sądem. Brak stosownego oświadczenia skutkuje przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Jego odrzucenie natomiast brakiem odpowiedzialności za długi spadkowe oraz pozbawieniem roszczeń do wszelkich aktywów pozostawionych przez spadkodawcę.

Kiedy i dlaczego warto skorzystać z możliwości odmowy dziedziczenia?

Decyzję o odrzuceniu spadku warto rozważyć w następujących sytuacjach:

 • kiedy nie mamy żadnej wiedzy na temat praw i obowiązków majątkowych wchodzących w zakres masy spadkowej,
 • kiedy podejrzewamy, że długi spadkowe przewyższają wartość aktywów,
 • kiedy masa spadkowa obejmuje aktywa trudno zbywalne, jak również długi spadkowe, za które w związku z trudnościami ze spieniężeniem aktywów będziemy zmuszeni odpowiadać majątkiem własnym.

Co do zasady, jako spadkobiercy jesteśmy chronieni prawem. Świadome lub nieświadome (kiedy nie wiemy, że zostaliśmy powołani do spadku) przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza ogranicza naszą odpowiedzialność za długi spadkowe do wartości ustalonego w wykazie inwentarza lub spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Dlaczego w takim razie, skoro teoretycznie nie odpowiadamy za długi spadkowe majątkiem własnym, warto odrzucić spadek?

Odrzucenie spadku to każdorazowo indywidualna decyzja spadkobiercy. Jednak w sytuacji, w której podejrzewamy lub wiemy, że długi spadkowe przewyższają stan czynny spadku jego odrzucenie pozwala nam uniknąć wielu formalności, jak również kontaktów z wierzycielami zmarłego. Pod względem zaangażowania czasu i środków finansowych rozwiązanie to jest o wiele bardziej korzystne.

Decyzję o odrzuceniu spadku możemy również podjąć w celu uniknięcia ustanowienia współwłasności nieruchomości. Jednak najczęstszym powodem, dla którego spadkobiercy decydują się na ten krok są długi spadkowe i wynikające z nich potencjalne problemy z wierzycielami zmarłego.  

Odrzucenie spadku a długi zmarłego: Co  warto wiedzieć?

Oświadczenie o odrzuceniu spadku należy złożyć w terminie do 6 miesięcy liczonym od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania. Istnieją jednak sytuacje, w których spadek można odrzucić pomimo upływu tego terminu. Zaliczamy do nich:

 • przyjęcie spadku pod wpływem błędu,
 • brak wiedzy o powołaniu do spadku (w takim przypadku muszą udowodnić przed sądem, że nie mieli wcześniejszej wiedzy o spadku, w związku z czym nie mogli złożyć oświadczenia o jego odrzuceniu w terminie),
 • przyjęcie spadku pod wpływem groźby innego spadkobiercy lub osoby trzeciej.

Z perspektywy spadkobiercy odmowa przyjęcia spadku skutkuje utratą praw i obowiązków wchodzących w skład spadku. Spadkobierca, który odrzuci spadek jest wyłączony z dziedziczenia i traktowany tak, jakby nie dożył chwili otwarcia spadku. Z perspektywy pozostałych spadkobierców odrzucenie spadku może spowodować:

 • zwiększenie udziałów spadkowych,
 • dojście do dziedziczenia spadkobierców powołanych w dalszej kolejności.

I to właśnie na dojście do dziedziczenia spadkobierców powołanych w dalszej kolejności należy szczególnie uważać. Odrzucenie przez nas spadku skutkuje powołaniem do dziedziczenia naszych dzieci. Pełnoletnie dzieci mogą samodzielnie podjąć decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. W przypadku dzieci nieletnich oświadczenie składa przedstawiciel ustawowy. Złożenie takiego oświadczenia przekracza zwykły zarząd, dlatego też przez złożeniem oświadczenia przed notariuszem lub sądem opiekunowie muszą uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na odrzucenie spadku. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą adwokata Warszawa!

Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
Kancelaria RODO
Dla osób prywatnych
Kancelaria prawna Żoliborz
Kancelaria prawna Śródmieście
Kancelaria prawna Wola
Kancelaria Prawna Bielany
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Odrzucenie spadku
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań
Zniesienie współwłasności – Adwokat
Adwokat zasiedzenie
Adwokat podział majątku
Adwokat od alimentów
Kredyty walutowe
Adwokat od spadków
Adwokat od spraw rozwodowych
Adwokat upadłość konsumencka
Adwokat prawo karne
Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa rodzinnego?
Radca prawny nieruchomości
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan