Dla biznesu

Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość

Świadczymy zastępstwo procesowe w postępowaniach egzekucyjnych, ze szczególnym uwzględniem postępowań egzekucyjnych z nieruchomości, w ramach których zaskarżamy oraz eliminujemy niezgodne z prawem czynności komorników.

Kancelaria prawna zapewnia kompleksową obsługę prawną w sytuacji niewypłacalności przedsiębiorcy lub zaistnienia zagrożenia niewypłacalnością.

Rekomendujemy, wdrażamy oraz czuwamy nad przebiegiem najwłaściwszej formy postępowania- restrukturyzacyjnego w sytuacji gdy istnieje możliwość kontynuowania prowadzenia działalności gospodarczej (postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne) albo upadłościowego, prowadzącego do spieniężenia całego majątku przedsiębiorcy oraz tym sposobem zaspokojenia wierzycieli. Dążymy do ochrony członków zarządu przed odpowiedzialnością osobistą za zobowiązania spółki.

Nasze usługi obejmują m.in.:

  1. zidentyfikowanie przesłanek umożliwiających skuteczną restrukturyzację albo upadłość;
  2. wskazanie właściwego terminu na złożenie wniosku w celu uniknięcia odpowiedzialności członków zarządu za zadłużenie spółki;
  3. sporządzanie planu restrukturyzacyjnego; 
  4. sporządzanie wniosku restrukturyzacyjnego/wniosku o ogłoszenie upadłości oraz wszelkich pism procesowych w toku postępowań;
  5. reprezentowanie przed sądem, syndykiem oraz komornikami;
  6. kontrolę legalności działań syndyka;
  7. negocjacje z wierzycielami;

Reprezentujemy także wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych, skutecznie dochodząc ich należności.

Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
Kancelaria RODO
Dla osób prywatnych
Kancelaria prawna Żoliborz
Kancelaria prawna Śródmieście
Kancelaria prawna Wola
Kancelaria Prawna Bielany
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Odrzucenie spadku
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań
Zniesienie współwłasności – Adwokat
Adwokat zasiedzenie
Adwokat podział majątku
Adwokat od alimentów
Kredyty walutowe
Adwokat od spadków
Adwokat od spraw rozwodowych
Adwokat upadłość konsumencka
Adwokat prawo karne
Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa rodzinnego?
Radca prawny nieruchomości
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan