O nas
prof. nadzw. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Adwokat

Wykładowca akademicki, autor i współautor wielu publikacji dotyczących m.in. mediacji, bezpieczeństwa, ruchu drogowego, bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska oraz wybranych zagadnień z zakresu prawa administracyjnego oraz karnego. Opracowuje opinie prawne, ekspertyzy, w tym dotyczące wypadków oraz kolizji drogowych, uczestniczy w mediacjach. Wybrane publikacje:

  1. M. Jurgilewicz, J. Witas, Postępowanie w sprawach cywilnych, Warszawa 2015.
  2. M. Jurgilewicz, A. Dana, Mediacja jako sposób rozwiązywania sporów prawnych, Warszawa 2015.
  3. M. Jurgilewicz, Mediacja w administracji publicznej – wybrane problemy [w:] Nowe zjawiska w administracji publicznej, Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji, Z. Cieślak, A. Kosieradzka-Federczyk (red.), Warszawa 2015.
  4. M. Jurgilewicz, Rola mediacji w rozwiązywaniu sporów gospodarczych [w:] Państwo. Prawo. Bezpieczeństwo, Tom I, pod redakcją naukową A. Babińskiego, M. Jurgilewicza, N. Malca, Szczytno 2015.
  5. M. Jurgilewicz, O. Jurgilewicz, Administracyjnoprawne zagadnienia ochrony powietrza, Warszawa 2014.
  6. M. Jurgilewicz i in., Aspekty zarządzania środowiskiem w praktyce inżynierskiej, Rzeszów 2013.
  7. M. Jurgilewicz i in., Prawne aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego, Warszawa 2011
Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
Kancelaria RODO
Dla osób prywatnych
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Odrzucenie spadku
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań
Zniesienie współwłasności – Adwokat
Adwokat zasiedzenie
Adwokat podział majątku
Adwokat od alimentów
Kredyty walutowe
Adwokat od spadków
Adwokat od spraw rozwodowych
Adwokat upadłość konsumencka
Adwokat prawo karne
Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa rodzinnego?
Radca prawny nieruchomości
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. nadzw. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan