O nas
prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Adwokat

Wykładowca akademicki, autor i współautor wielu publikacji dotyczących m.in. mediacji, bezpieczeństwa, ruchu drogowego, bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska oraz wybranych zagadnień z zakresu prawa administracyjnego oraz karnego. Opracowuje opinie prawne, ekspertyzy, w tym dotyczące wypadków oraz kolizji drogowych, uczestniczy w mediacjach. Wybrane publikacje:

  1. M. Jurgilewicz, J. Witas, Postępowanie w sprawach cywilnych, Warszawa 2015.
  2. M. Jurgilewicz, A. Dana, Mediacja jako sposób rozwiązywania sporów prawnych, Warszawa 2015.
  3. M. Jurgilewicz, Mediacja w administracji publicznej – wybrane problemy [w:] Nowe zjawiska w administracji publicznej, Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji, Z. Cieślak, A. Kosieradzka-Federczyk (red.), Warszawa 2015.
  4. M. Jurgilewicz, Rola mediacji w rozwiązywaniu sporów gospodarczych [w:] Państwo. Prawo. Bezpieczeństwo, Tom I, pod redakcją naukową A. Babińskiego, M. Jurgilewicza, N. Malca, Szczytno 2015.
  5. M. Jurgilewicz, O. Jurgilewicz, Administracyjnoprawne zagadnienia ochrony powietrza, Warszawa 2014.
  6. M. Jurgilewicz i in., Aspekty zarządzania środowiskiem w praktyce inżynierskiej, Rzeszów 2013.
  7. M. Jurgilewicz i in., Prawne aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego, Warszawa 2011
Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
Kancelaria RODO
Dla osób prywatnych
Kancelaria prawna Żoliborz
Kancelaria prawna Śródmieście
Kancelaria prawna Wola
Kancelaria Prawna Bielany
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Odrzucenie spadku
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań
Zniesienie współwłasności – Adwokat
Adwokat zasiedzenie
Adwokat podział majątku
Adwokat od alimentów
Kredyty walutowe
Adwokat od spadków
Adwokat od spraw rozwodowych
Adwokat upadłość konsumencka
Adwokat prawo karne
Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa rodzinnego?
Radca prawny nieruchomości
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan