Dla osób prywatnych

Zniesienie współwłasności – Adwokat

Własność nie musi być prawem jednopodmiotowym i może przysługiwać kilku podmiotom. W przypadku współwłasności nieruchomości, jak i ruchomości nie istnieją przepisy ograniczające liczbę współwłaścicieli. Wspólne prawo możemy nabywać dobrowolnie (np. zawierając z innym podmiotem stosowną umowę) lub z mocy ustawy (np. przez zasiedzenie lub dziedziczenie), jak również na podstawie orzeczenia sądowego. Współwłasność  nie zawsze jest dogodną formą posiadania, zwłaszcza w sytuacji, kiedy oczekiwania współwłaścicieli względem zarządu przedmiotu różnią się. W takich sytuacjach pojawia się chęć zniesienia stosunku współwłasności.

Zniesienie współwłasności może się odbyć w dwóch trybach – umownym i sądowym. Umowne zniesienie współwłasności następuje w sytuacji, gdy strony dojdą do porozumienia co do samego faktu zniesienia współwłasności, jak i zastosowanego sposobu zniesienia. W przypadku braku porozumienia co do którejkolwiek z kwestii konieczne jest skorzystanie z trybu sądowego.

Sądowe zniesienie współwłasności

W celu wszczęcia postępowania sądowego konieczne jest wniesienie stosownego wniosku. Wniosek powinien wskazać proponowany podział nieruchomości. W tym zakresie warto skorzystać z profesjonalnej pomocy adwokata posiadającego wiedzę z zakresu wyceny i szacowania nieruchomości.

W sprawach dotyczących zniesienia współwłasności nieruchomości sądem właściwym jest sąd rejonowy dla miejsca położenia nieruchomości.

Zniesienie współwłasności: Adwokat o możliwościach zniesienia współwłasności

Niezależnie od tego, czy możliwe jest zniesienie współwłasności w trybie umownym, czy niezbędne okaże się wniesienie wniosku do sądu współwłaściciele mogą skorzystać z różnych sposobów zniesienia współwłasności. Co do zasady wyróżniamy trzy możliwości:

  • fizyczny podział  nieruchomości,
  • przyznanie na własność nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych,
  • sprzedaż nieruchomości wspólnej i podział uzyskanych środków według wielkości udziałów.

Klientów z terenu miasta Warszawa zainteresowanych wniesieniem wniosku o sądowe zniesienie współwłasności zachęcamy do skorzystania z pomocy Kancelarii Prawnej Jurczewski Kępka-Mariański i Wspólnicy. Kancelaria od lat specjalizuje się w obsłudze postępowań z zakresu zniesienia współwłasności. Zapewniamy kompleksową pomoc na każdym etapie postępowania. Zapoznaj się także ze zniesieniem współwłasności nieruchomości!

Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
Kancelaria RODO
Dla osób prywatnych
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Odrzucenie spadku
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań
Zniesienie współwłasności – Adwokat
Adwokat zasiedzenie
Adwokat podział majątku
Adwokat od alimentów
Kredyty walutowe
Adwokat od spadków
Adwokat od spraw rozwodowych
Adwokat upadłość konsumencka
Adwokat prawo karne
Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa rodzinnego?
Radca prawny nieruchomości
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. nadzw. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan