Dla osób prywatnych

Zniesienie współwłasności – Adwokat

Własność nie musi być prawem jednopodmiotowym i może przysługiwać kilku podmiotom. W przypadku współwłasności nieruchomości, jak i ruchomości nie istnieją przepisy ograniczające liczbę współwłaścicieli. Wspólne prawo możemy nabywać dobrowolnie (np. zawierając z innym podmiotem stosowną umowę) lub z mocy ustawy (np. przez zasiedzenie lub dziedziczenie), jak również na podstawie orzeczenia sądowego. Współwłasność  nie zawsze jest dogodną formą posiadania, zwłaszcza w sytuacji, kiedy oczekiwania współwłaścicieli względem zarządu przedmiotu różnią się. W takich sytuacjach pojawia się chęć zniesienia stosunku współwłasności.

Zniesienie współwłasności może się odbyć w dwóch trybach – umownym i sądowym. Umowne zniesienie współwłasności następuje w sytuacji, gdy strony dojdą do porozumienia co do samego faktu zniesienia współwłasności, jak i zastosowanego sposobu zniesienia. W przypadku braku porozumienia co do którejkolwiek z kwestii konieczne jest skorzystanie z trybu sądowego.

Sądowe zniesienie współwłasności

W celu wszczęcia postępowania sądowego konieczne jest wniesienie stosownego wniosku. Wniosek powinien wskazać proponowany podział nieruchomości. W tym zakresie warto skorzystać z profesjonalnej pomocy adwokata posiadającego wiedzę z zakresu wyceny i szacowania nieruchomości.

W sprawach dotyczących zniesienia współwłasności nieruchomości sądem właściwym jest sąd rejonowy dla miejsca położenia nieruchomości.

Zniesienie współwłasności: Adwokat o możliwościach zniesienia współwłasności

Niezależnie od tego, czy możliwe jest zniesienie współwłasności w trybie umownym, czy niezbędne okaże się wniesienie wniosku do sądu współwłaściciele mogą skorzystać z różnych sposobów zniesienia współwłasności. Co do zasady wyróżniamy trzy możliwości:

  • fizyczny podział  nieruchomości,
  • przyznanie na własność nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych,
  • sprzedaż nieruchomości wspólnej i podział uzyskanych środków według wielkości udziałów.

Klientów z terenu miasta Warszawa zainteresowanych wniesieniem wniosku o sądowe zniesienie współwłasności zachęcamy do skorzystania z pomocy Kancelarii Prawnej Jurczewski Kępka-Mariański i Wspólnicy. Kancelaria od lat specjalizuje się w obsłudze postępowań z zakresu zniesienia współwłasności. Zapewniamy kompleksową pomoc na każdym etapie postępowania. Zapoznaj się także ze zniesieniem współwłasności nieruchomości!

Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
Kancelaria RODO
Dla osób prywatnych
Kancelaria prawna Żoliborz
Kancelaria prawna Śródmieście
Kancelaria prawna Wola
Kancelaria Prawna Bielany
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Odrzucenie spadku
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań
Zniesienie współwłasności – Adwokat
Adwokat zasiedzenie
Adwokat podział majątku
Adwokat od alimentów
Kredyty walutowe
Adwokat od spadków
Adwokat od spraw rozwodowych
Adwokat upadłość konsumencka
Adwokat prawo karne
Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa rodzinnego?
Radca prawny nieruchomości
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan