Dla osób prywatnych

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania

Odszkodowaniem określamy świadczenie, które należy się poszkodowanemu za wyrządzone szkody od podmiotu prawa cywilnego, który tę szkodę wyrządził lub ponosi za nią odpowiedzialność. Bardzo często wypłata odszkodowania leży w gestii ubezpieczyciela. Dotyczy to zarówno odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody, jak i wypłaty odszkodowania z polisy osoby poszkodowanej. Niestety w wielu przypadkach firmy ubezpieczeniowe unikają odpowiedzialności lub zaniżają wysokość należnego poszkodowanemu świadczenia. W takiej sytuacji warto skorzystać z profesjonalnej pomocy w uzyskiwaniu odszkodowania. Pomocy w uzyskaniu odszkodowania może nam udzielić prawnik lub wyspecjalizowana kancelaria adwokacka. Przed powierzeniem naszej sprawy w ręce konkretnego pełnomocnika warto się jednak upewnić, że posiada on doświadczenie i wiedzę wystarczające do prowadzenia sprawy zarówno przed ubezpieczycielem, jak i sądem.

Czego dotyczy profesjonalna pomoc w uzyskaniu odszkodowania?

Zależnie od naszej sytuacji oraz stanowiska podmiotu, który ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną nam szkodę możemy skorzystać:
  • z pomocy doradczej,
  • wsparcia w negocjacjach,
  • kompleksowej obsługi sprawy na drodze postępowania przedsądowego i sądowego.
Warto pamiętać, że firmy ubezpieczeniowe nieco inaczej podchodzą do osób, które same starają się uzyskać odszkodowanie, a inaczej do osób, które zdecydowały się powierzyć swoją sprawę w ręce adwokata. W przypadku tych drugich, satysfakcjonującą sumę odszkodowania stosunkowo często uzyskuje się już na etapie działań przedsądowych.

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania może dotyczyć:

  • analizy sprawy i zebrania dokumentacji – ponadto specjalista będzie w stanie precyzyjnie ustalić, jakie świadczenia i w jakiej wysokości należą się nam jako osobie poszkodowanej,
  • określenia podmiotu ponoszącego odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę – specjalista pomoże także w określeniu dalszego postępowania w sytuacji, w której sprawca zdarzenia/wypadku nie był ubezpieczony,
  • sformułowania roszczeń i powadzenia negocjacji z ubezpieczycielem – na tym etapie specjalista określi również zakres dodatkowo potrzebnych dokumentów i pomoże przy ich uzyskaniu.
Fakt, że jako poszkodowani często nie do końca zdajemy sobie sprawę z zakresu należnych nam świadczeń jest często wykorzystywany przez firmy ubezpieczeniowe. Korzystając z profesjonalnej pomocy w tym zakresie zyskujemy pewność, że nasz pełnomocnik formułując roszczenia uwzględni wszystkie należne nam świadczenia.
Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
Kancelaria RODO
Dla osób prywatnych
Kancelaria prawna Żoliborz
Kancelaria prawna Śródmieście
Kancelaria prawna Wola
Kancelaria Prawna Bielany
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Odrzucenie spadku
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań
Zniesienie współwłasności – Adwokat
Adwokat zasiedzenie
Adwokat podział majątku
Adwokat od alimentów
Kredyty walutowe
Adwokat od spadków
Adwokat od spraw rozwodowych
Adwokat upadłość konsumencka
Adwokat prawo karne
Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa rodzinnego?
Radca prawny nieruchomości
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan