Dla osób prywatnych

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania

Odszkodowaniem określamy świadczenie, które należy się poszkodowanemu za wyrządzone szkody od podmiotu prawa cywilnego, który tę szkodę wyrządził lub ponosi za nią odpowiedzialność. Bardzo często wypłata odszkodowania leży w gestii ubezpieczyciela. Dotyczy to zarówno odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody, jak i wypłaty odszkodowania z polisy osoby poszkodowanej. Niestety w wielu przypadkach firmy ubezpieczeniowe unikają odpowiedzialności lub zaniżają wysokość należnego poszkodowanemu świadczenia. W takiej sytuacji warto skorzystać z profesjonalnej pomocy w uzyskiwaniu odszkodowania. Pomocy w uzyskaniu odszkodowania może nam udzielić prawnik lub wyspecjalizowana kancelaria adwokacka. Przed powierzeniem naszej sprawy w ręce konkretnego pełnomocnika warto się jednak upewnić, że posiada on doświadczenie i wiedzę wystarczające do prowadzenia sprawy zarówno przed ubezpieczycielem, jak i sądem.

Czego dotyczy profesjonalna pomoc w uzyskaniu odszkodowania?

Zależnie od naszej sytuacji oraz stanowiska podmiotu, który ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną nam szkodę możemy skorzystać:
  • z pomocy doradczej,
  • wsparcia w negocjacjach,
  • kompleksowej obsługi sprawy na drodze postępowania przedsądowego i sądowego.
Warto pamiętać, że firmy ubezpieczeniowe nieco inaczej podchodzą do osób, które same starają się uzyskać odszkodowanie, a inaczej do osób, które zdecydowały się powierzyć swoją sprawę w ręce adwokata. W przypadku tych drugich, satysfakcjonującą sumę odszkodowania stosunkowo często uzyskuje się już na etapie działań przedsądowych.

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania może dotyczyć:

  • analizy sprawy i zebrania dokumentacji – ponadto specjalista będzie w stanie precyzyjnie ustalić, jakie świadczenia i w jakiej wysokości należą się nam jako osobie poszkodowanej,
  • określenia podmiotu ponoszącego odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę – specjalista pomoże także w określeniu dalszego postępowania w sytuacji, w której sprawca zdarzenia/wypadku nie był ubezpieczony,
  • sformułowania roszczeń i powadzenia negocjacji z ubezpieczycielem – na tym etapie specjalista określi również zakres dodatkowo potrzebnych dokumentów i pomoże przy ich uzyskaniu.
Fakt, że jako poszkodowani często nie do końca zdajemy sobie sprawę z zakresu należnych nam świadczeń jest często wykorzystywany przez firmy ubezpieczeniowe. Korzystając z profesjonalnej pomocy w tym zakresie zyskujemy pewność, że nasz pełnomocnik formułując roszczenia uwzględni wszystkie należne nam świadczenia.
Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
Kancelaria RODO
Dla osób prywatnych
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Odrzucenie spadku
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań
Zniesienie współwłasności – Adwokat
Adwokat zasiedzenie
Adwokat podział majątku
Adwokat od alimentów
Kredyty walutowe
Adwokat od spadków
Adwokat od spraw rozwodowych
Adwokat upadłość konsumencka
Adwokat prawo karne
Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa rodzinnego?
Radca prawny nieruchomości
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. nadzw. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan