Dla osób prywatnych

Radca prawny nieruchomości

Prawo nieruchomości

Władanie, zarządzanie i inwestowanie w nieruchomości wymaga znajomości obowiązującego prawa. Prawo nieruchomości m.in. określa to, w jaki sposób możemy nabyć prawo własności nieruchomości i jak możemy z niego korzystać. Nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, postępowania spadkowego lub stanowić niepieniężne aporty do spółek. Liczne możliwości i uwarunkowania obrotu nieruchomościami sprawiają, że obsługa prawna spraw związanych z nieruchomościami to bardzo szeroka dziedzina. Wymaga nie tylko rozległej wiedzy prawniczej, ale i doświadczenia. Dlatego planując zakup lub inną czynność, której przedmiotem ma być nieruchomość warto skorzystać z pomocy specjalisty. Takim specjalistą jest adwokat specjalizujący się w prawie nieruchomości. Wsparcie specjalistów w obrocie nieruchomościami jest bardzo ważne m.in. ze względu na wysoką wartość finansową przedmiotu obrotu.

Adwokat odpowiada: Czym jest nieruchomość i czego dotyczy prawo nieruchomości?

Zgodnie z Kodeksem cywilnym (art. 46 §1) nieruchomościami części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Z powyższej definicji wynikają trzy podstawowe rodzaje nieruchomości stanowiące przedmiot zainteresowania prawa nieruchomości. Są to:

 • nieruchomości gruntowe: część powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności,
 • nieruchomości budynkowe: budynki trwale z gruntem związane jeśli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny do gruntu przedmiot własności,
 • nieruchomości lokalowe: części budynków jeśli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Dodatkowym rodzajem nieruchomości jest nieruchomość rolna. Kodeks cywilny definiuje nieruchomość rolna (grunty rolne) jako nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.

adwokat prawo nieruchomości warszawa

Obsługa spraw z zakresu Prawo Nieruchomości

Jedną z naszych specjalności jest prawo nieruchomości. Prowadzimy sprawy, których przedmiotem są nieruchomości, zarówno przed sądami, organami administracji oraz sądami administracyjnymi. Wśród spraw, które zakończyliśmy z pozytywnym skutkiem dla naszych Mocodawców, znajdują się sprawy m.in. o:

 1. zniesienie współwłasności nieruchomości,
 2. zasiedzenie nieruchomości,
 3. ustanowienie drogi koniecznej,
 4. naruszenie posiadania nieruchomości,
 5. czynsz najmu, eksmisję,
 6. wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu,
 7. odszkodowanie wskutek wprowadzenia miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego,
 8. zwrot lub odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość,
 9. zwrot nieruchomości przejętej na cele reformy rolnej,
 10. zwrot nieruchomości przejętej w wyniku tzw. przemilczenia.

Pomagamy właścicielom nieruchomości oraz ich spadkobiercom, którym bezprawnie odebrano nieruchomości w okresie PRL. Adwokaci Kancelarii zapewniają kompleksową obsługę postępowań, których przedmiotem są nieruchomości zapewniając w tym zakresie wsparcie klientów biznesowych oraz osób prywatnych. Działamy nie tylko na terenie Warszawy – zapraszamy klientów z całej Polski.

Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
Kancelaria RODO
Dla osób prywatnych
Kancelaria prawna Żoliborz
Kancelaria prawna Śródmieście
Kancelaria prawna Wola
Kancelaria Prawna Bielany
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Odrzucenie spadku
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań
Zniesienie współwłasności – Adwokat
Adwokat zasiedzenie
Adwokat podział majątku
Adwokat od alimentów
Kredyty walutowe
Adwokat od spadków
Adwokat od spraw rozwodowych
Adwokat upadłość konsumencka
Adwokat prawo karne
Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa rodzinnego?
Radca prawny nieruchomości
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan