Dla osób prywatnych

Kredyty walutowe

Kredyty „we frankach”

Od dawna sygnalizowane przez adwokatów- specjalistów rynku kapitałowego, wady produktów bankowych, jakimi są umowy kredytów indeksowanych oraz denominowanych do walut obcych w tym CHF oraz liczne nadużycia pracowników banków, które doprowadziły do zawarcia takich umów przez klientów banków (misselling) znajdują co raz większą akceptację sądów. . Z tego też powodu klient banku może się domagać ustalenia nieważności umowy oraz szeregu innych roszczeń względem banku.. W konsekwencji ustalenia, że umowa kredytowa od początku zawarcia była nieważna, strony zobowiązane są do wzajemnego zwrotu świadczeń. Co to oznacza? Kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu bakowi otrzymanego kapitału, a bank kredytobiorcy do zwrotu wszystkich kwot, które kredytobiorca świadczył na rzecz banku od początku zawarcia umowy. Zalicza się do nich:

  • – raty odsetkowe,
  • – raty kapitałowo-odsetkowe,
  • – ewentualne opłaty dodatkowe,
  • – składki z tytułu ubezpieczenia.

Dodatkową zaletą unieważnienia umowy kredytowej jest możliwość wykreślenia hipoteki, która stanowiła zabezpieczenie umowy kredytu.

Alternatywą dla unieważnienia umowy kredytowej indeksowanej oraz denominowanej do walut obcych, w tym CHF jest jej „odfrankowienie”. W tym celu niezbędne jest sformułowanie roszczenia ewentualnego o zapłatę. W konsekwencji uwzględnienia roszczenia wyeliminowana z umowy zostaje klauzula indeksacyjna, co oznacza że umowa w dalszym ciągu funkcjonuje jako umowa kredytu od początku udzielonego w walucie PLN, oprocentowanego stawką LIBOR i marżą wynikającą z umowy.

adwokat sprawy frankowe warszawa, kancelaria franki

Franki: Adwokat oferuje nieodpłatną analizę umowy kredytu

Planując wysunięcie roszczeń względem banków z tytułu umów kredytów indeksowanych oraz denominowanych do waluty CHF należy na początek wszechstronnie zweryfikować istnienie roszczenia. W tym celu należy przeanalizować umowę kredytu pod kątem ewentualnych wad prawnych.

Analizę umowy kredytu należy powierzyć wykwalifikowanemu i doświadczonemu prawnikowi. Oceni on możliwość dochodzenia roszczeń od banku i zaproponuje najbardziej skuteczną ścieżkę działania.

Franki: Adwokat Warszawa

Kancelaria posiada doświadczenie w obsłudze tzw. spraw frankowych. Naszym Mocodawcom zapewniamy fachowe doradztwo, obsługę postępowań przedsądowych oraz sądowych.

Adwokat rozpoznaje każdą sprawę frankową indywidualnie, dokonując analizy umowy oraz dążąc do zrozumienia sytuacji osoby, która związała się kredytem frankowym. Szczegółowo analizowane są także praktyki danego banku przy zawieraniu tego typu umów. 

Oferujemy reprezentowanie Mocodawcy w negocjacjach z bankami, jak również  reprezentację procesową w postępowaniach toczących się przed właściwymi sądami. Klientów zainteresowanych skorzystaniem z pomocy Kancelarii zachęcamy do kontaktu. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania związane z Państwa umową kredytu, pomożemy oszacować wysokość roszczenia oraz ocenić ryzyka wiążące się ze skierowaniem sprawy do sądu. Działamy nie tylko na terenie Warszawy – zapraszamy klientów z całej Polski

Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
Kancelaria RODO
Dla osób prywatnych
Kancelaria prawna Żoliborz
Kancelaria prawna Śródmieście
Kancelaria prawna Wola
Kancelaria Prawna Bielany
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Odrzucenie spadku
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań
Zniesienie współwłasności – Adwokat
Adwokat zasiedzenie
Adwokat podział majątku
Adwokat od alimentów
Kredyty walutowe
Adwokat od spadków
Adwokat od spraw rozwodowych
Adwokat upadłość konsumencka
Adwokat prawo karne
Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa rodzinnego?
Radca prawny nieruchomości
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan