Dla osób prywatnych

Adwokat upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to rozwiązanie prawne oferowane przez prawo upadłościowe, które umożliwia osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej wyjście z zadłużenia.

Instrument prawny w postaci upadłości konsumenckiej został wprowadzony w życie w 2009 roku, od tego czasu na mocy kolejnych ustaw był kilkukrotnie modyfikowany. Nowelizacje ustawy doprowadziły do sytuacji, w której w latach 2014-2020 znacząco wzrosło zainteresowanie upadłością konsumencką. Aktualnie, mimo wprowadzenia pewnych ograniczeń co do całkowitego umorzenia długów, upadłość konsumencka w Polsce cieszy się niesłabnącą popularnością. Umiejętnie poprowadzony proces oddłużenia skutkuje bowiem znaczącą redukcją długów i częściowym ich umorzeniem, a w przypadku osób trwale niezdolnych do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli – nawet całkowitym umorzeniem zadłużenia.

Adwokat i Prawnik odpowiada: Kto może wnioskować o upadłość konsumencką?

Podstawowym warunkiem ogłoszenia upadłości osoby fizycznej jest wykazanie, że dłużnik stał się niewypłacalny. Jednak jeżeli upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań, zasadniczy cel upadłości – jakim jest oddłużenie danej osoby, może nie nastąpić.

Żeby zatem sąd mógł zdecydować o umorzeniu długów , przyczyny niewypłacalności muszą mieć charakter losowy i nie mogą wynikać z nieuczciwości czy rażącej lekkomyślności. W praktyce oznacza to, iż na oddłużenie możemy liczyć w sytuacji, kiedy długi zostały spowodowane:

  • – trudną sytuacją rodzinną,
  • – ciężką chorobą,
  • – trwałą utratą pracy.

Prawo upadłościowe a Upadłość konsumencka: Jak przeprowadzić postępowanie?

Przygotowując się do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej warto nawiązać współpracę ze sprawdzoną kancelarią adwokacką. Dobry adwokat podpowie jak prawidłowo dobrać dokumenty i wypełnić wniosek oraz jak sformułować uzasadnienie, aby spodziewać się jego pozytywnego rozpatrzenia. W ramach spraw upadłościowych jesteśmy odpowiedzialni za sporządzenie wniosku, skompletowanie niezbędnej dokumentacji, reprezentowanie w kontaktach z syndykiem i przed właściwym sądem, a także bieżące monitorowanie sprawy. Na swoim koncie mamy kilkadziesiąt skutecznie przeprowadzonych postępowań upadłościowych na terenie całego kraju.

Co powinien zawierać wniosek o upadłość konsumencką?

Bardzo ważnym elementem wniosku kierowanego do sądu jest sprostanie ustawowym przesłankom redukcji zadłużenia już na etapie formułowania uzasadnienia. Powinniśmy opisać sytuację, która doprowadziła do niewypłacalności, kładąc szczególny nacisk na okoliczności istotne z punktu widzenia częściowego lub całkowitego umorzenia zadłużenia. Składając wniosek, jesteśmy również zobowiązani do wskazania i wyceny aktualnych składników majątku, wyszczególnienia istniejących zobowiązań i wierzycieli. Ponieważ presja związana z aktywnością wierzycieli nie sprzyja skutecznemu działaniu, istotne jest umiejętne dobranie dokumentów, które potwierdzą opisywane okoliczności.

Doświadczony adwokat specjalizujący się w prawie upadłościowym z pewnością będzie w stanie doradzić, jak prawidłowo przygotować wniosek i dobrać do niego odpowiednie dokumenty.

upadłość konsumencka adwokat warszawa

Prawo upadłościowe: Upadłość konsumencka Warszawa – cała Polska

Kancelaria doprowadziła do skorzystania z dobrodziejstwa oddłużenia  w wielu sprawach prowadzonych na terenie całej Polski. Reprezentujemy naszych Mocodawców na każdym etapie sprawy – zarówno na etapie prowadzącym do ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, jak i w postępowaniu likwidacyjnym, aż do etapu oddłużenia. Nasze usługi w tym zakresie polegają m.in. na:

  1. analizie stanu zadłużenia,
  2. doradztwie w pozyskaniu właściwej dokumentacji do złożenia skutecznego wniosku o ogłoszenie upadłości,
  3. zapewnieniu reprezentacji w postępowaniach egzekucyjnych, kontaktach z komornikami,
  4. zapewnieniu reprezentacji przed sądem,
  5. przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz wszelkich niezbędnych pism oraz wniosków na każdym etapie postępowania,
  6. kontaktach oraz kontroli działań syndyka.
  7. bieżącym monitorowaniu sprawy.

Prawo upadłościowe to jedna ze specjalizacji, jakie rozwija nasza Kancelaria. Działamy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, jednocześnie oferując naszym Klientom możliwość wprowadzania skutecznych rozwiązań prawnych na każdym etapie procesu oddłużania. Nasze doświadczenie i wiele przeprowadzonych postępowań sprawiają, że za każdym razem wskazujemy Klientom najlepsze w ich sytuacji rozwiązania i dokładamy starań, by zrealizować założone cele. Zapraszamy do kontaktu – przeanalizujemy wszystkie istotne okoliczności i dokumentację, weźmiemy na siebie ciężar szeregu formalności i będziemy czuwać nad przebiegiem procedury. Pozostajemy do Państwa dyspozycji w razie pytań lub wątpliwości dotyczących tego, jak przebiega upadłość konsumencka i jak adwokat może Państwu pomóc w tym procesie. Działamy nie tylko na terenie Warszawy – zapraszamy klientów z całej Polski.

Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
Kancelaria RODO
Dla osób prywatnych
Kancelaria prawna Żoliborz
Kancelaria prawna Śródmieście
Kancelaria prawna Wola
Kancelaria Prawna Bielany
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Odrzucenie spadku
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań
Zniesienie współwłasności – Adwokat
Adwokat zasiedzenie
Adwokat podział majątku
Adwokat od alimentów
Kredyty walutowe
Adwokat od spadków
Adwokat od spraw rozwodowych
Adwokat upadłość konsumencka
Adwokat prawo karne
Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa rodzinnego?
Radca prawny nieruchomości
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan