Dla biznesu

Umowy i transakcje handlowe

Kancelaria prawna świadczy kompleksową obsługę w zakresie umów zawieranych przez przedsiębiorców. Usługi Kancelarii obejmują:

  1. prowadzenie audytów prawnych,
  2. wypracowywanie struktur prawnych transakcji i inwestycji, w tym w zakresie finansowania,
  3. wsparcie w zakresie negocjacji oraz przygotowania umów handlowych,
  4. reprezentację w sporach sądowych i arbitrażowych dotyczących zawarcia lub realizacji umów handlowych, 
  5. reprezentację podmiotów gospodarczych przed regulacyjnymi organami administracji publicznej oraz w postępowaniach przez sądami powszechnymi.


Kancelaria współpracuje ze sprawdzonymi biegłymi oraz doradcami podatkowymi.

Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
Kancelaria RODO
Dla osób prywatnych
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Odrzucenie spadku
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań
Zniesienie współwłasności – Adwokat
Adwokat zasiedzenie
Adwokat podział majątku
Adwokat od alimentów
Kredyty walutowe
Adwokat od spadków
Adwokat od spraw rozwodowych
Adwokat upadłość konsumencka
Adwokat prawo karne
Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa rodzinnego?
Radca prawny nieruchomości
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. nadzw. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan