O nas
Wojciech Kępka-Mariański
Adwokat

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską pt. „Orzeczenia wydawane przez sądy polubowne” napisał pod kierunkiem Prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego prof. Tadeusza Erecińskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach krajowych. W swojej praktyce zawodowej świadczy pomoc prawną na rzecz polskich oraz zagranicznych podmiotów gospodarczych a także na rzecz osób fizycznych w zakresie prawa cywilnego oraz gospodarczego. Obrońca w licznych procesach karnych.

Wykładowca związany ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

adw. Wojciech Kępka-Mariański posługuje się językiem angielskim oraz rosyjskim

Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
Kancelaria RODO
Dla osób prywatnych
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Odrzucenie spadku
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań
Zniesienie współwłasności – Adwokat
Adwokat zasiedzenie
Adwokat podział majątku
Adwokat od alimentów
Kredyty walutowe
Adwokat od spadków
Adwokat od spraw rozwodowych
Adwokat upadłość konsumencka
Adwokat prawo karne
Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa rodzinnego?
Radca prawny nieruchomości
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. nadzw. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan