O nas
Magdalena Nowosadzka
Adwokat

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Równolegle ukończyła studia w Instytucie Europeistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracę magisterską mec. Nowosadzka napisała w Katedrze Prawa Pracy pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Teresy Liszcz pt.: „Obowiązkowe zatrudnienie skazanych – zagadnienia prawne” oraz w Katedrze Prawa Unii Europejskiej pt.: „Czyny nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy”. Z kancelarią związana od 2015 roku.

Specjalizuje się w postępowaniach sądowych, prawie upadłościowym, w tym upadłości konsumenckiej. Ma bogate doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni. W kręgu jej zainteresowań pozostaje także prawo ochrony danych osobowych. Reprezentuje w sprawach karnych, gospodarczych oraz administracyjnych. Poza współpracą z przedsiębiorcami prowadzi sprawy cywilne w imieniu osób fizycznych. Uczestniczy w sprawach rozwodowych, związanych z opieką nad dziećmi oraz ich utrzymaniem.

Adw. Magdalena Nowosadzka posługuje się językiem angielskim.

Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
Kancelaria RODO
Dla osób prywatnych
Kancelaria prawna Żoliborz
Kancelaria prawna Śródmieście
Kancelaria prawna Wola
Kancelaria Prawna Bielany
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Odrzucenie spadku
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań
Zniesienie współwłasności – Adwokat
Adwokat zasiedzenie
Adwokat podział majątku
Adwokat od alimentów
Kredyty walutowe
Adwokat od spadków
Adwokat od spraw rozwodowych
Adwokat upadłość konsumencka
Adwokat prawo karne
Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa rodzinnego?
Radca prawny nieruchomości
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan