O nas
Magdalena Nowosadzka
Adwokat

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Równolegle ukończyła studia w Instytucie Europeistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracę magisterską mec. Nowosadzka napisała w Katedrze Prawa Pracy pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Teresy Liszcz pt.: „Obowiązkowe zatrudnienie skazanych – zagadnienia prawne” oraz w Katedrze Prawa Unii Europejskiej pt.: „Czyny nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy”. Z kancelarią związana od 2015 roku.

Specjalizuje się w postępowaniach sądowych, prawie upadłościowym, w tym upadłości konsumenckiej. Ma bogate doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni. W kręgu jej zainteresowań pozostaje także prawo ochrony danych osobowych. Reprezentuje w sprawach karnych, gospodarczych oraz administracyjnych. Poza współpracą z przedsiębiorcami prowadzi sprawy cywilne w imieniu osób fizycznych. Uczestniczy w sprawach rozwodowych, związanych z opieką nad dziećmi oraz ich utrzymaniem.

Adw. Magdalena Nowosadzka posługuje się językiem angielskim.

Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
Kancelaria RODO
Dla osób prywatnych
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Odrzucenie spadku
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań
Zniesienie współwłasności – Adwokat
Adwokat zasiedzenie
Adwokat podział majątku
Adwokat od alimentów
Kredyty walutowe
Adwokat od spadków
Adwokat od spraw rozwodowych
Adwokat upadłość konsumencka
Adwokat prawo karne
Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa rodzinnego?
Radca prawny nieruchomości
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. nadzw. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan