Dla osób prywatnych

Adwokat od spraw rozwodowych

Adwokat od rozwodów to osoba specjalizująca się w kompleksowej obsłudze spraw rozwodowych oraz spraw związanych ze skutkami wywołanymi orzeczeniem wyroku rozwodowego. W praktyce dobry adwokat pomaga swoim Mocodawcom nie tylko szybko uzyskać rozwód, ale przede wszystkim uporządkować wszelkie kwestie formalno-prawne powstałe na skutek zakończenia małżeństwa.

W zdecydowanej większości przypadków adwokat od spraw rozwodowych zajmuje się również kwestiami związanymi z:

 • podziałem majątku,
 • – ustaleniem opieki nad małoletnimi dziećmi,
 • – ustaleniem obowiązku alimentacyjnego względem dzieci i/lub współmałżonka.

W praktyce pomoc adwokata od rozwodów jest nieoceniona, zwłaszcza w sytuacji, w której dotychczasowi małżonkowie rozstają się w konflikcie i nie są w stanie samodzielnie wypracować stanowiska dotyczącego elementarnych kwestii wynikających z zakończenia małżeństwa.

Rozwód: Dobry adwokat – czy jest mi potrzebny?

Obowiązujące przepisy prawa nie nakładają na strony postępowania rozwodowego obowiązku korzystania z profesjonalnych usług adwokata. Oznacza to, że rozwód można przeprowadzić bez udziału prawnika od rozwodów. Należy przy tym pamiętać, że strona reprezentująca swoje interesy przed sądem jest zobowiązana do stosowania się do wymogów formalnych określonych w przepisach procedury cywilnej. Dotyczy to pism procesowych składanych na rozprawie i poza nią, a także wypowiedzi do sądu i pytań zadawanych świadkom.

Złożoność procedury cywilnej oraz emocje towarzyszące rozprawie rozwodowej nie sprzyjają samodzielnemu reprezentowaniu swoich interesów przed sądem. Zwłaszcza, że jako strona nie możemy liczyć na pomoc sędziego czy urzędników sądowych, którzy muszą być bezstronni. Nie będą oni udzielali nam porad prawnych, które mogłyby tę bezstronność naruszać, jak również nie będą oni pomagali nam w trakcie rozprawy.

Zaufawszy dobremu adwokatowi od spraw rozwodowych nie musimy się martwić o zgodność postępowania z procedurą cywilną, jak również o szereg formalności niezbędnych do dopełnienia podczas rozprawy rozwodowej. Wsparcie adwokata pozostaje nieocenione w sytuacji, w której rozwód przebiega w atmosferze konfliktu, a strony postępowania nie wyrażają woli osiągnięcia porozumienia poza salą sądową.

adwokat od spraw rozwodowych, prawnik od rozwodów warszawa

Co może zaoferować adwokat od rozwodów?

Podstawowym zadaniem adwokata jest pomoc Klientowi. Może to być pomoc doradcza lub praktyczne działanie. Zakres pomocy każdorazowo określa sam Mocodawca, który ma prawo nie korzystać z reprezentacji adwokata w postępowaniu rozwodowym.

Z pomocy adwokata od rozwodów warto skorzystać w sytuacji, w której:

 • – potrzebujemy trafnej oceny swojej sytuacji prawnej,
 • – nie mamy pewności co do tego, czy prawidłowo rozumiemy język urzędowy i pouczenia zawarte na formalnych dokumentach,
 • – współmałżonek już ma adwokata,
 • – przypuszczamy, że nasz współmałżonek nie będzie grał fair,
 • – mamy obawy, że w wyniku rozwodu współmałżonek będzie nam utrudniał kontakty z dzieckiem, lub nastawiał dziecko przeciwko nam,
 • – przypuszczamy, że współmałżonek będzie próbował uniknąć płacenia alimentów lub znacząco zaniży ich wysokość,
 • – nadal zajmujecie wspólne mieszkanie,
 • – powodem rozwodu są zaburzenia psychiczne lub zdrowotne,
 • – w trakcie sprawy pojawi się kwestia opieki nad  małoletnim dzieckiem,
 • – w trakcie małżeństwa zgromadziliście znaczny majątek,
 • – w trakcie małżeństwa został zaciągnięty kredyt o znacznej wysokości,
 • – jeden ze współmałżonków zarabiał znacznie więcej niż drugi.

Sprawy rozwodowe – Adwokat Warszawa

Osoby poszukujące dobrego adwokata specjalizującego się w sprawach rozwodowych zachęcamy do kontaktu. Kancelaria zapewnia wsparcie doradcze i procesowe w sprawach rozwodowych o różnym stopniu złożoności. Zapewniamy pomoc w przypadku wnioskowania o rozwód z orzeczeniem o winie, jak również sprawach wynikających z zakończenia małżeństwa. Specjalizujemy się m.in. w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz sprawach majątkowych. Działamy nie tylko na terenie Warszawy – zapraszamy klientów z całej Polski.

Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
Kancelaria RODO
Dla osób prywatnych
Kancelaria prawna Żoliborz
Kancelaria prawna Śródmieście
Kancelaria prawna Wola
Kancelaria Prawna Bielany
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Odrzucenie spadku
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań
Zniesienie współwłasności – Adwokat
Adwokat zasiedzenie
Adwokat podział majątku
Adwokat od alimentów
Kredyty walutowe
Adwokat od spadków
Adwokat od spraw rozwodowych
Adwokat upadłość konsumencka
Adwokat prawo karne
Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa rodzinnego?
Radca prawny nieruchomości
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan