Blog

Ile kosztuje testament?

Testament nie musi być sporządzony w formie aktu notarialnego, aby wywołać pożądany skutek prawny w przyszłości. Jednak ze względów formalnych testament notarialny jest dokumentem zacznie trudniejszym do podważenia niż testament sporządzony własnoręcznie w domowym zaciszu. Ile kosztuje testament? Dlaczego warto spisać testament u notariusza?

Zacznijmy od tego, czym jest testament…

Testament nazywany ostatnią wolą to dokument, za pośrednictwem którego możemy rozporządzić własnym majątkiem na wypadek śmierci. Testament może być sporządzony w kilku różnych formach, przy czym każdorazowo musi stanowić rozporządzenia tylko jednej osoby – polskie prawo nie przewiduje możliwości sporządzenia wspólnego testamentu np. małżonków.

Najbardziej popularną formą sporządzania testamentu jest akt notarialny. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2012 r. (sygn. akt III CZP 46/12), sporządzając testament w formie aktu notarialnego, spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu, którym może być rzecz, zbywalne prawo majątkowe, ustanowione na rzecz zapisobiercy użytkowanie czy służebność, jak również przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne, które należą do majątku wspólnego małżonków.

Ile kosztuje testament?

Ile kosztuje testament w formie aktu notarialnego?

Standardowo koszty czynności notarialnych są ustalane na podstawie wartości przedmiotu danej umowy. W przypadku testamentu w formie aktu notarialnego sprawa wygląda nieco inaczej. Ustawodawca wprowadził bowiem konkretne stawki obowiązujące w tym zakresie.  Należy pamiętać o tym, że ustalone stawki to stawki na tzw. maksymalnym poziomie, a więc najwyższe stawki, jakimi możemy zostać obciążeni przez notariusza za konkretną czynność. Stawki te nie zawierają obowiązkowego podatku VAT, który w przypadku czynności notarialnych wynosi 23%.

Ile w takim razie będziemy musieli zapłacić za testament u notariusza?

W praktyce oznacza to, iż koszt sporządzenia testamentu w formie aktu notarialnego jest uzależniony od treści dokumentu. Nie chodzi tu tylko o liczbę powołanych spadkobierców czy wielkość majątku, ale również o rozrządzenia, na podstawie których nie następuje powołanie do spadku.

Zgodnie z treścią §8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, maksymalna stawka wynosi za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

  • testament – 50 zł,
  • testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150 zł,
  • testament zawierający zapis windykacyjny – 200 zł;
  • odwołanie testamentu – 30 zł.

Dodatkowo w świetle obowiązujących przepisów notariusz ma prawo doliczyć dodatkowe opłaty za:

  • sporządzenie testamentu poza kancelarią w porze dziennej (w godz. od 8.00 do 20.00) – to koszt dodatkowych 50 zł,
  • sporządzenie testamentu poza kancelarią w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy – to koszt dodatkowych 100 zł.

Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
Kancelaria RODO
Dla osób prywatnych
Kancelaria prawna Żoliborz
Kancelaria prawna Śródmieście
Kancelaria prawna Wola
Kancelaria Prawna Bielany
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Odrzucenie spadku
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań
Zniesienie współwłasności – Adwokat
Adwokat zasiedzenie
Adwokat podział majątku
Adwokat od alimentów
Kredyty walutowe
Adwokat od spadków
Adwokat od spraw rozwodowych
Adwokat upadłość konsumencka
Adwokat prawo karne
Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa rodzinnego?
Radca prawny nieruchomości
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan