Blog

Rozwód jak zacząć i ile kosztuje?

Podjęcie decyzji o złożeniu pozwu o rozwód warto poprzedzić gruntownym przemyśleniem wszystkich argumentów „za” i „przeciw”. Jeśli jednak jesteśmy przekonani o słuszności swojej decyzji i działamy w najlepszym interesie swoim i swoich dzieci zadbajmy o to, żeby na kolejnych etapach postępowania rozwodowego nie popełnić żadnego błędu.

Sąd nie orzeka na podstawie kaprysu

Aby mogło dojść do rozwodu, wcześniej musi dojść do całkowitego zerwania więzi między małżonkami. W praktyce rozpad więzi między małżonkami do długotrwała sytuacja, w której dochodzi do rozpadu/braku:

  • – więzi uczuciowej,
  • – więzi fizycznej (brak pożycia małżeńskiego),
  • – więzi gospodarczej.

Co ważne, obowiązujące przepisy prawa nie wskazują jednego uniwersalnego czasookresu, po upływie którego sad orzeka brak więzi między małżonkami i ich rozwód. Do każdej sprawy sąd podchodzi całkowicie indywidualnie, uwzględniając indywidualne problemy, oczekiwania oraz konflikty każdej z par, jak i przyczyny, które do nich doprowadziły.

Pozew o rozwód: Jak go przygotować?

Prawidłowe przygotowanie pozwu o rozwód to jeden z najważniejszych kroków w całej sprawie. To właśnie od charakteru pozwu oraz zawartych w nim informacji będzie zależało powodzenie prowadzonej rozprawy sądowej. W pierwszej kolejności bardzo ważnym jest, aby podczas sporządzania pozwu uniknąć błędów o charakterze formalnym. W przeciwnym razie sąd wezwie nas do poprawnego uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni.

W sytuacji, w której do rozwodu ma dojść za porozumieniem stron, a współmałżonkowie pozostają w dobrych relacjach najważniejsze kwestie wniosku warto omówić wspólnie. Niestety, w praktyce bardzo niewiele osób informuje współmałżonka/współmałżonków o swojej decyzji. W takich przypadkach najlepszym wyjściem jest skorzystanie z pomocy dobrego adwokata.

Pozew rozwodowy należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w sądzie okręgowym w formie pisemnej.

Rozwód jak zacząć i ile kosztuje?

Ile kosztuje rozwód?

Opłata sądowa wnoszona podczas składania wniosku wynosi obecnie 600 złotych. Istnieje możliwość złożenia dodatkowego wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych. Wniosek rozpatrywany jest w oparciu o:

  • – skład rodziny,
  • – sytuację finansową rodziny.

Należy się liczyć z tym, że złożenie wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych może wydłużyć postępowanie sądowe. Dodatkowo wnosząc o rozwód powinniśmy się liczyć z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, w postaci:

  • – wynagrodzenia dla prawnika,
  • – możliwych mediacji (ok. 500 zł),
  • – możliwego kuratora rodzinnego (ok. 100 zł),

ewentualnej opinie biegłych sądowych.

Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
Kancelaria RODO
Dla osób prywatnych
Kancelaria prawna Żoliborz
Kancelaria prawna Śródmieście
Kancelaria prawna Wola
Kancelaria Prawna Bielany
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Odrzucenie spadku
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań
Zniesienie współwłasności – Adwokat
Adwokat zasiedzenie
Adwokat podział majątku
Adwokat od alimentów
Kredyty walutowe
Adwokat od spadków
Adwokat od spraw rozwodowych
Adwokat upadłość konsumencka
Adwokat prawo karne
Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa rodzinnego?
Radca prawny nieruchomości
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan