Blog

Czy sąd zawiadamia o odrzuceniu spadku?

Kwestie związane z przyjęciem i odrzuceniem spadku budzą wiele kontrowersji, w szczególności w sytuacji, kiedy przypadkiem dowiadujemy się o tym, że zostaliśmy czyimiś spadkobiercami. Najczęściej jeśli do nabycia praw do spadku nie doszło w pierwszej linii dziedziczenia ustawowego możemy być niemal pewni, iż odziedziczymy długi, a nie kapitał. Co zrobić w takiej sytuacji? Czy sąd zawiadamia o odrzuceniu spadku przez pozostałych spadkobierców dając nam możliwość podjęcia czynności prawnych w odpowiednim terminie?

Odrzucenie spadku to czynność prawna, która została unormowana poprzez zapisy kodeksu cywilnego. Zgodnie z obowiązującym prawem spadek możemy odrzucić przed sądem lub notariuszem. Mamy na to 6 miesięcy od dnia, w którym:

  • został otwarty spadek,
  • ogłoszono testament,
  • dowiedzieliśmy się o śmierci spadkodawcy.

Jeśli w tym czasie nie złożymy stosownego oświadczenia przed sądem lub notariuszem dojdzie do przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza, że za długi, które spoczywały na spadkodawcy odpowiadamy do wysokości wartości aktywów wchodzących w jego majątek.

Czy sąd zawiadamia o odrzuceniu spadku?

Kto wysyła zawiadomienia o odrzuceniu spadku?

W obliczu spadku spadkobierca może podjąć jedną z trzech czynności prawnych:

  • przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi,
  • przyjąć spadek z ograniczeniem odpowiedzialności za długi,
  • odrzucić spadek.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku może być złożone przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie. Notariusz lub sąd jest zobowiązany do niezwłocznego przesłania takiego oświadczenia, wraz z załącznikami, do sądu spadku. Oświadczenia mogą być również składane w sądzie spadku w toku postępowania o stwierdzenie praw do spadku.

Jednym z elementów oświadczenia powinno być wskazanie wszelkich wiadomych składającemu oświadczenie osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych, jak również wszelkich testamentów. Jednocześnie, o odrzuceniu spadku zawiadamia się wszystkie osoby, które według oświadczenia i przedstawionych dokumentów są powołane do dziedziczenia, chociażby w dalszej kolejności. Co to oznacza?

W praktyce, w przypadku, kiedy nie wiedzieliśmy o śmierci dalszego członka rodziny, którego ustawowym spadkobiercą zostaliśmy na wskutek odrzucenia spadku przez innych spadkobierców o podejmowanej przez nich czynności prawnej – odrzuceniu spadku – powinniśmy zostać poinformowani przez stosowny organ, w tym przypadku sąd.

Kancelaria Prawna JKMIW Warszawa

Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
Kancelaria RODO
Dla osób prywatnych
Kancelaria prawna Żoliborz
Kancelaria prawna Śródmieście
Kancelaria prawna Wola
Kancelaria Prawna Bielany
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Odrzucenie spadku
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań
Zniesienie współwłasności – Adwokat
Adwokat zasiedzenie
Adwokat podział majątku
Adwokat od alimentów
Kredyty walutowe
Adwokat od spadków
Adwokat od spraw rozwodowych
Adwokat upadłość konsumencka
Adwokat prawo karne
Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa rodzinnego?
Radca prawny nieruchomości
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan