Blog

Co daje niebieska karta przy rozwodzie?

Do rozpadu związku może dojść z wielu powodów. Zdarza się, że przyczyną rozwodu jest agresja. Może ona przejawiać najbardziej oczywistą formę – agresji fizycznej – ale również psychicznej czy ekonomicznej. Jeśli dochodzi do takich sytuacji, watro skorzystać z procedury niebieskiej karty. Czym jest niebieska karta? W jaki przypadkach ma ona zastosowanie? Co daje niebieska karta przy rozwodzie?

Niebieska karta

Niebieska karta to dokument, który wyrabia się w sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie, że w danej rodzinie występuje agresja. Agresja na potrzeby założenia niebieskiej karty jest rozumiana bardzo szeroko. Osoba, w stosunku do której ta agresja jest kierowana, doznaje cierpienia, szkód psychicznych i fizycznych. Taki stan rzeczy nie może być tolerowany, w związku z czym niezbędne jest zaangażowanie odpowiednich organów.

Procedura niebieskiej karty rozpoczyna się wówczas, gdy o przemocy w rodzinie dowie się:

 • policja,
 • gminna jednostka pomocy społecznej,
 • gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • jednostka oświatowa.

Kiedy i kto? Założenie niebieskiej karty w praktyce

Powszechnie uważa się, że założenie niebieskiej karty jest procedurą wszczynaną na wniosek osoby pokrzywdzonej. W praktyce procedura może być podejmowana przez wymienione powyżej instytucje, a więc przedstawicieli jednostek pomocy społecznej, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia. Co ważne, osoba poszkodowana nie musi wyrazić zgody na rozpoczęcie procedury.

Założenie niebieskiej karty jest podzielone na 6 etapów, w ramach których są realizowane poszczególne zadania i spodziewane określone rezultaty. Procedura obejmuje kolejno:

 1. wszczęcie procedury
 2. opracowanie indywidualnego planu pomocy
 3. oddziaływanie na sprawcę przemocy
 4. realizowanie indywidualnego planu pomocy
 5. wyeliminowanie przypadków przemocy
 6. zakończenie procedury

Jak sprawdzić, czy jest założona niebieska karta?

Osoby, których dotyczy procedura, otrzymują taką informację. Nie ma w tym przypadku znaczenia to, czy procedura została wszczęta na wniosek osoby pokrzywdzonej czy przedstawiciela jednej z wymienionych powyżej służb. Nierzadko zdarza się, że osoba podejrzewana o przemoc rodzinną dowiaduje się o rozpoczęciu procedury najpóźniej, a więc z chwilą wezwania do złożenia wyjaśnień.

Niebieska karta a rozwód

Jeśli do rozpadu małżeństwa dochodzi na skutek przemocy rodzinnej – fizycznej, psychicznej, ekonomicznej – niebieska karta jest dokumentem, który może stanowić dowód w rozprawie sądowej i jednocześnie podstawę do orzeczenia rozwodu.

Agresywne zachowania mogą mieć poważne konsekwencje:

 • mogą decydować o niekorzystnym dla strony orzeczeniu w sprawie rozwodowej,
 • mogą stanowić podstawę do pociągnięcia strony do odpowiedzialności karej.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Powszechnym jest przekonanie, iż niebieska karta przesądza o tym, że rozwód zostanie orzeczony ze wskazaniem winy osoby, która dopuściła się niewłaściwych zachowań. Czy tak rzeczywiście jest? W każdym przypadku sąd poddaje analizie to, czy przemoc rzeczywiście miała miejsce. Założenie niebieskiej karty nie jest bowiem jednoznaczne z tym, iż małżonek/małżonka dopuścili się przemocy względem współmałżonków czy innych członków rodziny, a fakt, że procedura niebieskiej karty jest wszczynana na podstawie zgłoszenia dowolnej osoby powoduje, że niektórzy wykorzystują to, chcąc uzyskać oczekiwany wyrok sądu. W tym miejscu należy wyraźnie podkreślić to, że niebieska karta nie stanowi potwierdzenia przemocy, a co za tym idzie nie gwarantuje orzeczenia o winie małżonka. Jednocześnie w sytuacji, w której rzeczywiście dochodziło do przemocy niebieska karta może być ważnym dowodem w sprawie rozwodowej.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą adwokata od rozwodów i adwokata od prawa rodzinnego w Warszawie!

Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
Kancelaria RODO
Dla osób prywatnych
Kancelaria prawna Żoliborz
Kancelaria prawna Śródmieście
Kancelaria prawna Wola
Kancelaria Prawna Bielany
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Odrzucenie spadku
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań
Zniesienie współwłasności – Adwokat
Adwokat zasiedzenie
Adwokat podział majątku
Adwokat od alimentów
Kredyty walutowe
Adwokat od spadków
Adwokat od spraw rozwodowych
Adwokat upadłość konsumencka
Adwokat prawo karne
Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa rodzinnego?
Radca prawny nieruchomości
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan