Blog

Świadek w sądzie: Jak się zachować? Ile trwa?

Możliwość bycia wezwanym jako świadek w postępowaniu sądowym wzbudza w nas strach. To naturalna reakcja przed czymś, co jest dla nas nowe i obce. Dlatego jeśli spodziewasz się wezwania w charakterze świadka w sądzie koniecznie sprawdź:

  • – Czego możesz się spodziewać?
  • – Jak powinieneś się zachować?
  • – Ile czasu może trwać składanie zeznań?

Świadek w sądzie: Wezwanie

Wszystko zaczyna się z chwilą otrzymania z sądu zawiadomienia o terminie rozprawy, z informacją, iż zostaliśmy wezwani w charakterze świadka. Zawiadomienie jest wysyłane listem poleconym z tzw. zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zwrotne potwierdzenie odbioru to biały blankiet przytwierdzony do koperty, na którym musimy złożyć swój podpis i wpisać datę odbioru korespondencji. Blankiet pozostawiamy w urzędzie pocztowym lub oddajemy listonoszowi – w zależności od tego, czy korespondencję odebraliśmy na poczcie (awizo), czy też została nam dostarczona do domu.

Zawiadomienie zawiera następujące informacje:

  • – wskazanie sądu, w którym odbędzie się rozprawa,
  • – sygnatura sprawy,
  • – strony procesu,
  • – konkretna data, godzina i numer sprawy.

Dodatkowo poza informacją o rozprawie w zawiadomieniu znajdziemy również pouczenie o prawach i obowiązkach świadka, z którymi warto się zapoznać.

Świadek: Przygotowanie do rozprawy

Jako świadek powinniśmy przestrzegać obowiązków wskazanych w dostarczonym nam zawiadomieniu. Na rozprawie powinniśmy się stawić punktualnie. Jednym z naszych obowiązków jest posiadanie przy sobie ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (może to być dowód osobisty lub paszport. Sąd sprawdzi nasze dane przed przystąpieniem do przesłuchania.

Wybierając się do sądu z pewnością warto dostosować strój do okazji. Wydaje się to oczywiste, jednak świadkowie nie zawsze pamiętają o tym, że ich odzież powinna być stonowana. Sala sądowa to nie miejsce na krótkie spodenki, klapki, koszulki bez rękawów czy głębokie dekolty.

Świadek w sądzie: Jak się zachować? Ile trwa?

Jestem w sądzie: Co dalej?

Kiedy znajdziemy się w budynku sądu pierwszą kwestią jest znalezienie odpowiedniej sali. Po jej znalezieniu musimy zaczekać, aż sprawa zostanie wywołana przez protokolanta. Wcześniej warto również sprawdzić, czy nie zaszły jakieś zmiany – w godzinie rozpoczęcia rozprawy, numerze sali. Tego typu informacji dostarczy nam dokument zawieszony na drzwiach sali rozpraw lub monitor.

Czy mogę zignorować wezwanie na świadka?

Niestawiennictwo świadka w sądzie może skutkować nałożeniem na świadka grzywny w wysokości do 3 000 złotych. Należy przy tym pamiętać, że sąd ma prawo nakładania kary grzywny kilkukrotnie – za każde niestawiennictwo oddzielnie. Jeśli nie możemy się stawić we wskazanym terminie w sądzie z powodów zdrowotnych, niezbędne będzie zaświadczenie wystawione przez lekarza sądowego, nie zaś lekarza specjalistę czy lekarza rodzinnego. Warto również mieć na uwadze, iż jeżeli wcześniej wiemy, że nie uda nam się dotrzeć na termin rozprawy to powinniśmy o tym fakcie poinformować sąd wskazując powody naszego niestawiennictwa.

Kancelaria Prawna JKMIW Warszawa

Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
Kancelaria RODO
Dla osób prywatnych
Kancelaria prawna Żoliborz
Kancelaria prawna Śródmieście
Kancelaria prawna Wola
Kancelaria Prawna Bielany
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Odrzucenie spadku
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań
Zniesienie współwłasności – Adwokat
Adwokat zasiedzenie
Adwokat podział majątku
Adwokat od alimentów
Kredyty walutowe
Adwokat od spadków
Adwokat od spraw rozwodowych
Adwokat upadłość konsumencka
Adwokat prawo karne
Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa rodzinnego?
Radca prawny nieruchomości
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan